Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
'''Mapování biotopů''' v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož organizátorem je [['''[[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]''']]
 
== Historie ==
 
== Poskytování dat ==
Ve zjednodušené podobě je [['''[[vrstva mapování biotopů]]''']] volně přístupná veřejnosti na mapovém serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz). Tímto způsobem nelze data exportovat ani analyzovat a slouží tak pouze k prvotní orientaci. Možnost poskytování úplných dat upravují vnitřní předpisy AOPK ČR. Poskytnutí VMB je většinou bezplatné, zpoplatněny jsou jen případné analytické výstupy či transformace dat. S žádostí o data je možné se obrátit na krajská střediska AOPK ČR, případně na ředitelství AOPK ČR. Aktuální informace k poskytování dat lze nalézt na stránkách http://portal.nature.cz. Data z původní i z aktualizované vrstvy mapování biotopů jsou využívaná zejména pracovníky veřejné správy, řadou komerčních subjektů a v neposlední řadě studenty vysokých škol při tvorbě diplomových prací.
 
== Literatura ==
132

editací