Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
'''Mapování biotopů''' v České republice je projekt na získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož organizátorem je [['''Agentura ochrany přírody a krajiny ČR''']]
 
== Historie ==
Původním [[účel]]em mapování [[biotop]]ů bylo splnění povinností daných evropskými právními předpisy pro vstup do [[Evropská unie|Evropské unie]] – vymezení [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]] pro typy přírodních stanovišť (součást soustavy chráněných území [[Natura 2000]]). První vlna mapování probíhala v letech 2001–2005 za úsilí stovek profesionálních i dobrovolných pracovníků. Při mapování biotopů se sbírala data nejen pro evropsky významné typy přírodních stanovišť, ale i pro další přírodní biotopy na území ČR. Výsledkem je celoplošná '''[[vrstva mapování biotopů]]'''. Vzhledem k tomu, že stav [[vegetace]] se mění, a také vzhledem k dílčím nepřesnostem původní vrstvy se od roku 2006 provádí '''[['''aktualizace vrstvy mapování biotopů''']]'''.
 
== Jednotka mapování ==
'''Evropsky významný typ přírodního stanoviště''' (= [[habitat]]) je jednotka vegetace používaná v evropské legislativě. Členění na habitaty je používané při psaní oficiálních zpráv a při plnění povinností vůči Evropské unii. Pro pouhé konání mezinárodních povinností by tedy mapování mohlo být prováděno na této úrovni. Při mapování biotopů v ČR je ovšem používaná jemnější mapovací jednotka – [[biotop]], která je tradičně užívána středoevropskými odborníky. Biotopy lze jednoduše rozdělit do jednotlivých habitatů. Detailnější přístup tak umožňuje plnit mezinárodní povinnosti a zároveň využít data pro řadu jiných odborných i ochranářských účelů. Aktuální klasifikaci biotopů popisuje [['''Katalog biotopů České republiky''']].
 
== Co se při mapování sleduje ==
 
== Poskytování dat ==
Ve zjednodušené podobě je [['''vrstva mapování biotopů''']] volně přístupná veřejnosti na mapovém serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz). Tímto způsobem nelze data exportovat ani analyzovat a slouží tak pouze k prvotní orientaci. Možnost poskytování úplných dat upravují vnitřní předpisy AOPK ČR. Poskytnutí VMB je většinou bezplatné, zpoplatněny jsou jen případné analytické výstupy či transformace dat. S žádostí o data je možné se obrátit na krajská střediska AOPK ČR, případně na ředitelství AOPK ČR. Aktuální informace k poskytování dat lze nalézt na stránkách http://portal.nature.cz. Data z původní i z aktualizované vrstvy mapování biotopů jsou využívaná zejména pracovníky veřejné správy, řadou komerčních subjektů a v neposlední řadě studenty vysokých škol při tvorbě diplomových prací.
 
== Literatura ==
* [[Natura 2000]]
* [[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]
* [[Monitoring biotopů]]
 
== Externí odkazy ==
132

editací