Monitoring biotopů: Porovnání verzí

Přidáno 40 bajtů ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
No edit summary
No edit summary
'''Monitoring biotopů''' je součástí sledování stavu biotopů, které organizuje '''[[Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]]'''.
 
==Obecné informace==
 
Cílem zakládání trvale monitorovaných ploch biotopů(TMP) je sledování dlouhodobých trendů ve [[vegetace|vegetaci]]. Monitoring biotopů vychází z evropské Směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. '''[[směrnice o stanovištích]]'''), na jejímž základě má Česká republika povinnost sledovat stav jednotlivých '''typů evropských přírodních stanovišť'''.
 
== Výběr ploch ==
V evropské legislativě je vegetace členěna na tzv. evropsky významné typy přírodních stanovišť (= habitaty) a proto i monitoring TMP je prováděn na základě habitatů. Pro každý habitat by mělo být založeno ideálně padesát monitorovacích ploch. V případě, že některý habitat sdružuje více biotopů (= jemnější vegetační jednotky tradičně používané středoevropskými odborníky, viz '''[[Katalog biotopů České republiky|Katalog biotopů ČR]]'''), je jejich zastoupení v monitoringu proporční vzhledem k variabilitě, distribuci a hojnosti na území ČR. Pokud se habitat vyskytuje v ČR jen vzácně a stanovený počet TMP není možné zajistit, sníží se adekvátně tak, aby odpovídal celkové rozloze habitatu v ČR. Snížení počtu TMP je možné i u citlivých typů vegetace, které by mohly být monitoringem poškozeny. Celkově bude založeno cca 2000 ploch.
Výběr ploch daného habitatu probíhá vždy v roce předcházejícím před vlastním monitoringem. Plochy jsou vytipovány na základě údajů z [[Vrstva mapování biotopů|vrstvy mapování biotopů]] a dle znalostí odborníků. Každá budoucí TMP je předběžně ověřená i v terénu. Plochy většiny biotopů vybírají regionální pracovníci AOPK ČR, některé, zejména vzácné či ekologicky speciální biotopy, jsou však přenechány expertům. Důraz je kladen na reprezentativnost porostu a homogenitu plochy, mezi kritéria výběru však patří i dobrá dostupnost a dohledatelnost.
 
 
== Metodika ==
Monitoring se provádí metodou '''[[Fytocenologický snímek|fytocenologických snímků]'''] – detailním popisem druhového složení jednotlivých pater vegetace. Každou TMP je nutné zaměřit přístrojem [[GPS]], ohraničit geodetickými kolíky a lokalizovat slovním popisem či fixačním náčrtem. Tyto úkony jsou zásadní pro budoucí monitoring, neboť jen kvalitně zafixovanou plochu bude možné opakovaně dohledat. Nelesní biotopy se monitorují jednou za šest let, v případě lesních biotopů je cyklus dvanáctiletý.
 
== Hodnocení dat ==
132

editací