Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

m
odkazy na další stránky
m (typo, link)
m (odkazy na další stránky)
 
== Historie ==
Původním [[účel]]em mapování [[biotop]]ů bylo splnění povinností daných evropskými právními předpisy pro vstup do [[Evropská unie|Evropské unie]] – vymezení [[Evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]] pro typy přírodních stanovišť (součást soustavy chráněných území [[Natura 2000]]). První vlna mapování probíhala v letech 2001–2005 za úsilí stovek profesionálních i dobrovolných pracovníků. Při mapování biotopů se sbírala data nejen pro evropsky významné typy přírodních stanovišť, ale i pro další přírodní biotopy na území ČR. Výsledkem je celoplošná '''[[vrstva mapování biotopů]]'''. Vzhledem k tomu, že stav [[vegetace]] se mění, a také vzhledem k dílčím nepřesnostem původní vrstvy se od roku 2006 provádí '''aktualizace vrstvy mapování biotopů'''.
 
== Jednotka mapování ==
'''Evropsky významný typ přírodního stanoviště''' (= [[habitat]]) je jednotka vegetace používaná v evropské legislativě. Členění na habitaty je používané při psaní oficiálních zpráv a při plnění povinností vůči Evropské unii. Pro pouhé konání mezinárodních povinností by tedy mapování mohlo být prováděno na této úrovni. Při mapování biotopů v ČR je ovšem používaná jemnější mapovací jednotka – [[biotop]], která je tradičně užívána středoevropskými odborníky. Biotopy lze jednoduše rozdělit do jednotlivých habitatů. Detailnější přístup tak umožňuje plnit mezinárodní povinnosti a zároveň využít data pro řadu jiných odborných i ochranářských účelů.
 
== Co se při mapování sleduje ==
Mapování je zaměřeno především na přírodní biotopy, které jsou tradičně ve středu zájmu [[Ochrana přírody|ochrany přírody]]. Při terénním mapování je však účelné zaznamenávat i ostatní biotopy, byť jsou ochranářsky bezcenné vzhledem k silnému vlivu člověka, popř. mohou být z hlediska [[biodiverzita|biodiverzity]] významné, ale jejich ochrana není možná vzhledem k přímé závislosti na ekonomické činnosti člověka (např. vegetace vzácných polních [[plevel|plevelů]]). Tyto biotopy označujeme jako nepřírodní. Biotopy se hodnotí na tzv. segmentech. Jedná se o stejnorodý územní celek pokrytý jedním biotopem. Výjimečně může mít segment mozaikovitou strukturu (nahloučení několika různých biotopů, typické např. pro vegetaci skalních měst). Pokud druhové složení přítomných rostlin neumožňuje přiřazení k žádnému přírodnímu biotopu, obvykle se segment klasifikuje vhodným nepřírodním biotopem.
 
== Poskytování dat ==
132

editací