Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
(propojenís vrstvou mapování biotopů)
Bez shrnutí editace
 
== Poskytování dat ==
Ve zjednodušené podobě je [[vrstva mapování biotopů]] volně přístupná veřejnosti na mapovém serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz). Tímto způsobem nelze data exportovat ani analyzovat a slouží tak pouze k prvotní orientaci. Možnost poskytování úplných dat upravují vnitřní předpisy AOPK ČR. Poskytnutí VMB je většinou bezplatné, zpoplatněny jsou jen případné analytické výstupy či transformace dat. S žádostí o data je možné se obrátit na krajská střediska AOPK ČR, případně na ředitelství AOPK ČR. Aktuální informace k poskytování dat lze nalézt na stránkách http://portal.nature.cz. Data z původní i z aktualizované vrstvy mapování biotopů jsou využívaná zejména pracovníky veřejné správy, řadou komerčních subjektů a v neposlední řadě studenty vysokých škol při tvorbě diplomových prací.
 
== Literatura ==
132

editací