Mapování biotopů v České republice: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
*[http://mapy.nature.cz Mapový server AOPK ČR]
*[http://portal.nature.cz Portál informačního systému ochrany přírody]
*[http://www.nature.cz/publik_syst2/files/mapovani_biotopu.pdf Publikace Mapování biotopů v České republice]
*[http://www.biomonitoring.cz Odbor monitoringu AOPK ČR]
*[http://www.ochranaprirody.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR]
132

editací