Syntax: Porovnání verzí

Přidány 4 bajty ,  před 9 lety
Úprava části o syntaxi v informatice - samotná syntaxe zde popisuje pouze tvar (formu) fráze určitého jazyka, ne význam této fráze nebo jejich částí.
m (odstranění zbytečného prefixu u šablony (zdroj dat: Danny_B.))
(Úprava části o syntaxi v informatice - samotná syntaxe zde popisuje pouze tvar (formu) fráze určitého jazyka, ne význam této fráze nebo jejich částí.)
'''Syntax''' neboli ''skladba'' je [[Lingvistika|lingvistická]] disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve [[věta (lingvistika)|větě]], správným tvořením větných konstrukcí a [[Slovosled|slovosledem]].
 
V [[Informatika (počítačová věda)|informatice]] '''syntaxe''' označuje pravidla pro zápis [[formální jazyk|formálního jazyka]] (například [[programovací jazyk|programovacího]]). Syntax popisuje významtvar a sled jednotlivých znaků a skupin znaků, například jak může vypadat název [[proměnná|proměnné]] nebo [[funkce (programování)|funkce]] (pokud je jazyk má), určuje kde se může objevit jaký speciální znak či klíčové (rezervované) slovo - tedy slovo se zvláštním významem. Většinou počítačové jazyky používají slova z jazyka přirozeného (zejm. angličtiny) nebo jejich zkratky. Nejčastějším způsobem popisu syntaxe formálního jazyka je [[formální gramatika]]. Pravidla gramatiky umožňují sestavit podle lineárního zápisu jazyka stromovou strukturu zvanou ''syntaktický strom''. Zjišťování syntaxe (viz [[syntaktická analýza]]) typicky předchází [[lexikální analýza]], která rozdělí vstupní text na (lexikální) části zvané ''lexémy'' anebo ''tokeny''. Výsledky syntaktické analýzy využívá [[sémantická analýza]], resp. její části.
 
'''Tradiční (složková) syntax''' představuje popis skladebních vztahů a [[větný člen|větných členů]], rozdělila věty na jednočlenné a dvojčlenné, rozlišila [[souvětí]] [[parataxe|souřadné]] a [[hypotaxe|podřadné]].
57

editací