Předběžné opatření: Porovnání verzí

Přidány 4 bajty ,  před 10 lety
m ({{globalizovat}}, +iw)
(→‎Správní řízení: terminologie)
== Správní řízení ==
 
Správní předběžné opatření se nařídí pouze tehdy, je-li už nějaké [[správní řízení]] zahájeno. Může být vydáno jak na žádostpožádání účastníka takového řízení, a to do 10 dnů, tak i z moci úřední. Lze jím přikázat, aby někdo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, lze jím také zajistit věc, která může sloužit jako [[důkazní prostředek]], nebo věc, která může být předmětem správní [[exekuce]]. Pokud je nařízeno vydání věci, je její držitel povinen ji odevzdat správnímu orgánu, jinak mu bude odňata. Pokud již bylo pro stejnou věc vydáno soudní předběžné opatření, je správní neúčinné, neboť je nižší právní síly.
 
Správní orgán předběžné opatření zruší ihned poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno, jinak pozbyde automaticky účinnosti dne, kdy se samotné rozhodnutí v daném správním řízení stane [[vykonatelnost|vykonatelným]]. Účastník, který navrhl nařízení předběžného opatření a je následně ve správním řízení neúspěšný, je povinen nahradit všechny újmy, které tím vznikly.