Obvod obce s rozšířenou působností Krnov: Porovnání verzí

 
=== Místa k překračování hranice ===
Jediným silničním hraničním přechodem bez omezení tonáže je v SO ORP Krnov je hraniční přechod Vysoká, [[Bartultovice]] – [[Trzebina]]. Mezi Úvalnem (osada Branice) a [[Branice (Opolské vojvodství)|Branicemi]] (ves Branice-Zamek) smí projíždět vozidla do 7,5 tun, mezi [[Chomýž (Krnov)|Krnovem-Chomýžem]] (Okružní ul.) a [[Chomiąża (Opolské vojvodství)|Chomiążí]] vozidla do 4 tun. Mezi Krnovem (Petrovická ul.) a [[Pietrowice]]mi<ref>František Kuba: Radní kamiony přes své město do Polska nepustí. Bruntálský a krnovský deník, 17. 6. 2011. URL: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/radni-kamiony-pres-sve-mesto-do-20110617.html</ref>, mezi Krnovem (Hlubčická ul.) a [[Ciermięcice]]mi, mezi Osoblahou (Polská ul.) a [[Pomorzowiczki|Pomorzowiczkami]], mezi Hlinkou-Rylovkou a [[Krzyżkowice]]mi, mezi Rusínem a [[Gadzowice]]mi (v zimě bývá uzavřena kvůli sněhovým jazykům<ref>František Kuba: Silnice Rusín Gadzowice je kvůli sněhu neprůjezdná. Bruntálský a krnovský deník, 9. 2. 2012. URL: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/silnice-rusin-gadzowice-je-kvuli-snehu20120209.html</ref>) a mezi Městem Albrechtice (Celní ul.) a [[Opawica|Opawicou]] smí projíždět vozidla do 3,5 tuny (tzn. dodávková auta a užitkové vozy). Mezi Linhartovy a [[Lenarcice]]mi můžou projíždět vozidla do 2 tun. Přechod mezi Matějovice a [[Tarnkowa|Tarnkowou]] je omezen polní příjezdovou cestou a přechod mezi Pelhřimovy a [[Pielgrzymów (Opolské vojvodství)|Pielgrzymowem]] je omezen polní cestou mezi Piskořovem a Hrozovou.<ref>Border crossing v Euroregionu Silesia, II. etapa. URL: http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=1652</ref>,<ref>Pavel Karmelita: Hraniční přechody na Krnovsku. Fotky. 16. března 2009. URL: http://pavelkarmelita.blog.cz/0903/hranicni-prechody-na-krnovsku</ref>
 
=== Železniční spojení ===
Anonymní uživatel