Rozdělení pravděpodobnosti: Porovnání verzí

Spojitost distribuční funkce se liší podle definice...v české literatuře se standardně definuje pro X<x, pak je funkce spojitá zleva. V tomto textu je ale použita definice, kde je distribuční funkce spojitá zprava.
(revert, "mensi nebo rovno x" je spravne)
(Spojitost distribuční funkce se liší podle definice...v české literatuře se standardně definuje pro X<x, pak je funkce spojitá zleva. V tomto textu je ale použita definice, kde je distribuční funkce spojitá zprava.)
:<math>F(x) = P[X \le x]</math>
 
Distribuční funkce je [[monotónní funkce|neklesající]] a je [[spojitá funkce|spojitá]] zlevazprava. Hodnoty distribuční funkce leží v&nbsp;rozsahu <math>0\leq F(x)\leq 1</math>. Pro diskrétní náhodnou veličinu <math>X</math> lze pro libovolné reálné číslo <math>x</math> vyjádřit distribuční funkci vztahem
:<math>F(x) = \sum_{t \le x} P(t)</math>
 
Neregistrovaný uživatel