Otevřít hlavní menu

Změny

m
WPCleaner (v1.09) Nadpisy začínající třemi rovnítky (Opraveno pomocí WP:WCW)
'''Vlachník Krabice z Veitmile''' (často psáno: ''Weitmile'') byl 24. [[probošt|proboštem]] [[Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích|litoměřické kapituly sv. Štěpána]] v letech [[1396]]-[[1398]]. Zemřel v roce 1399.
 
=== Rodové souvislosti ===
 
Byl jedním ze členů staročeského vladyckého rodu, který byl později roku [[1475]] povýšen do panského stavu. Členové tohoto rodu byli oceňováni pro svůj vztah jak k českému národu, tak i k češtině.
Nejstarším doloženým členem rodu je Pešek Krabice z Veitmile, jenž na přání krále Jana Lucemburského postavil k ochraně důležité splavné české řeky Labe hrad Střekov, který měl střežit bezpečnost a který se stal hradem manským. Přídomkem rodu Veitmile se staly Smrkovice na Písecku. Rod se brzy rozrostl na několik větví. Jedna byla v Čechách, další větev na Moravě a třetí v Alsasku.
 
=== Přibuzenské vztahy ===
 
Nově jmenovaný probošt Vlachník byl synem Jana a vystudoval teologii. Z české větve je nutno připomenout Beneše Krabice z Veitmile, jehož tři synové Beneš, Jan a Petr roku [[1363]] zřídili ve farním kostele v České Lípě zvláštní oltář sv. Anny. Nejstarší ze synů byl [[Beneš Krabice z Veitmile|Beneš]], který se rozhodl pro duchovní povolání, byl jmenován kanovníkem u sv. Víta v Praze a od roku [[1363]] i arcijáhenem Žatecka. V roce [[1373]] uskutečnil přenos ostatků zemřelých knížat a králů českých do nového chóru katedrály sv. Víta. Ve svatováclavském chrámu je dodnes v empoře mezi řadou tehdy oceňovaných osobností jeho portrét. Sám Beneš zemřel [[1. červenec|1. července]] [[1375]]. Jeho poslední prací byla česká kronika, která ve dvou svazcch ([[1282]]-[[1346]], [[1372]]-[[1375]]) popsala především období vlády císaře [[Karel IV.|Karla IV.]] Císař tuto práci podporoval a sám mu poskytoval řad informací o událostech z doby své vlády. Kronika Beneše Krabice byla zprvu velice vysoko ceněna, ale v době kritického rozboru českých kronik jsou vzneseny výhrady k některým pasážím. Bratr Beneše Jan byl rovněž duchovní a až do roku [[1380]] byl farářem v České Lípě, později byl jmenován arcijáhen hradeckých a od roku [[1378]] pražským kanovníkem. Zemřel roku [[1395]]. [[Beneš Krabice z Veitmile]] byl synovcem Vlachníka Krabice z Veitmile.
 
=== Osobnost 24. litoměřického probošta ===
 
Vlachník Krabice z Veitmile si vyměnil s Janem Hakenbornem funkci pražského kanovníka za proboštství litoměřické. V letech [[1374]]-[[1378]] byl jmenován notářem krále Václava, kterého doprovázel roku [[1376]] do Frankfurtu ke královské volbě. Jako odměnu dostal funkci královského protonotáře a také byl arcijáhnem v Kouřimi a kanovnkem v Praze, Vratislavi a Litoměřicích. Roku [[1396]] byl jmenován litoměřickým proboštem. Na požádání probošta Vlachníka vydal papež [[Bonifác IX.]] ([[1389]]-[[1404]]) dne [[3. listopad|3. listopadu]] [[1396]] reskript, v němž potvrdil, že jmenování Vlachníka Krabice proběhlo podle kanonického práva. Přesto se Vlachník necítil v Litoměřicích v nové funkci dobře a za dva roky po papežském reskriptu a právoplatnosti Vlachníkova proboštství již [[16. listopad|16. listopadu]] [[1398]] směnil litoměřické proboštství za staroboleslavské, avšak již [[23. květen|23. května]] [[1399]] ve Staré Boleslavi zemřel.
 
=== Literatura ===
 
=== Literatura ===
 
* [[Jaroslav Macek|MACEK Jaroslav]], ''950 let litoměřické kapituly'', [[Karmelitánské nakladatelství]], Kostelní Vydří 2007, ISBN 978-80-7195-121-6, s. 31-32.
* BARTŮNĚK V., ''Od proboštství k biskupství (1057-1957)'', in ''900 let litoměřické kapituly'', [[Charita Česká republika|Česká katolická charita]], Praha 1959, s. 40.