Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 118 bajtů, před 7 lety
pochází z ženského tvaru
{{Různé významy|tento=křesťanském pojmu}}
 
'''Kmotr''' (z latinskéhoči ''compater'kmotra''' =(původně spoluotec;praslovanský ženský tvar ''kmotra'' je odvozen z latinského ''commater'kmotra' = spolumatka, mužský tvar ''kmotr'' vznikl přechýlením) je [[osoba]], která podle tradičního pojetí převzala za [[dítě]] záruku
* že o ně bude pečovat, kdyby ztratilo [[rodičovství|rodiče]],
* že bude [[rodičovství|rodičům]] pomáhat při jeho [[výchova|výchově]],
V současné době je snaha o návrat k původnímu chápání s tím, že se již nepředpokládá péče kmotra (kmotry) o [[dítě]] v případě ztráty [[rodičovství|rodičů]].
 
== Současná právní úprava katolického církevního práva ==
 
Podle [[kánon]]u 872 [[kodex kanonického práva|kodexu kanonického práva]] má kmotr pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života a má se snažit o to, aby pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně s přijetím křtu spojené povinnosti.