Česká komora architektů: Porovnání verzí

Přidáno 917 bajtů ,  před 10 lety
Hypertextová propojení
(→‎Vznik: překlep)
(Hypertextová propojení)
{{Infobox konec}}
'''Česká komora architektů''' je veřejnoprávní subjekt, jehož posláním je vytvářet podmínky pro co nejsprávnější výkon [[Povolání|povolání]] – [[Profese|profese]] [[Architekt|architekta]], potažmo [[projekt|projektanta]] [[Pozemní stavby|pozemních]] [[Pozemní stavby|staveb]] – jako „[[svobodné povolání|svobodného povolání]]“ s cílem snižovat [[Riziko|rizika]] pro všechny účastné strany. Hlavním a prvním úkolem je ověřit [[Odborník|odborné]] schopnosti a připravenost osob vykonávat [[povolání]].
 
== Poslání ==
Jedním z hlavních úkolů, který má plnit je vytváření správných a rovnovážných vztahů mezi účastníky procesu [[Návrh|navrhování]] [[Stavba|staveb]] a jejich následné realizace. [[Profese]] [[Architekt|architekta]] je vykonávána na rozhraní [[Veřejný zájem|veřejných]] a soukromých zájmů. [[Veřejný zájem|Veřejné zájmy]] mohou být v případě jejich porušení velmi vážný dopad na jednotlivce, společnost nebo veřejný prostor. Někdy mohou být i nevratné. Na místě je tedy vysoce odborné usměrnění jejich výkonu. Tyto aktivity je ČKA pověřena vykonávat ve vzájemné dělbě práce mezi ní a Českou komorou stavebních inženýrů (ČKAIT). Komory byly zřízeny [[Zákon (právo)|zákonem]] a převaha jejich úkolů je [[veřejnoprávní]] podstaty. Vedle poslání chránit [[veřejný zájem]], je doprovodným úkolem dbát o vysokou stavební [[Kultura|kulturu]], i když jiné pospolitosti i jednotlivci jsou s ohledem na povahu věci a větší spontaneitu pro takový úkol disponovány lépe.
 
== Vznik ==
Česká komora architektů vznikla z nové [[Motivace|motivace]] (po roce [[1989]]) spojené s touhou vytvořit prostředí pro řádný výkon náročných povolání, která mají značný dopad na [[veřejný život]], veřejný prostor a dotýkají se zájmů téměř všech [[Obyvatelstvo|obyvatel]] i [[Společnost|společnosti]] jako funkčního celku.
 
== Charakter ==
ČKA je subjektem [[veřejné právo|veřejného práva]] (v jednom ohledu [[Orgán|orgánem]] veřejné moci) – není tedy dobrovolným ani nedobrovolným spolkem sdružujícím osoby stejné profese na základě společných zájmů. Taková představa ač častá není správná. V první řadě jde o neomezenou sumu autorizovaných osob, u kterých byly zkouškami ověřeny schopnosti vykonávat povolání, jež vyžaduje veřejnou regulaci, a byly autorizovány. Teprve druhotně (i když ve stejný okamžik) se tyto osoby stávají členy [[Komora|Komory]], proto aby výkon svěřených úkolů probíhal v [[Demokracie|demokratickém]] prostředí, podléhal [[Demokratický|demokratickému]] a [[Veřejný zájem|veřejnému]] ověření, přičemž byl vykonáván k tomu povolanými kvalifikovanými osobami.
[[Numerus clausus]] nesmí být uplatňován.
 
== Autorizace ==
Autorizace je ověření odborných, profesionálních schopností a dovedností a morálních schopností (bezúhonnost) po předepsané tříleté [[Praxe|praxi]]. Zjišťuje se v průběhu veřejné [[Zkouška|zkoušky]], na které spolupracují Česká komora architektů a stát. Obsah zkoušky je dán [[Zákon (právo)|zákonem]], vnitřními řády a [[Zvykové právo|zvyklostmi]] [[lege artis]]. Je obdobou [[Atestace (lékaře)|atestace]] u lékařů a [[Odborná justiční zkouška|justiční]] či [[Advokátní zkouška|advokátní zkoušky]] u právníků. Výsledkem úspěšně vykonané zkoušky a po předepsaném [[Slib|slibu]] je vystavení osvědčení o autorizaci, které se stává součástí veřejného rejstříku. Komora za společnost garantuje, že autorizované osoby ovládají alespoň v minimální míře odbornost tak aby se nestaly rizikem pro dotčené strany.
 
[[Projektová dokumentace|Projektovou dokumentaci]] pro [[Stavba|stavby]] (vybrané činnosti ve výstavbě) smějí vykonávat jen a pouze autorizované osoby a to výlučně [[Osobně podepsaný certifikát|osobně]]. Pro tento účel stvrzují [[Dokumentace|dokumentaci]] [[Úřední razítko|úředním razítkem]] se [[Státní znak České republiky|státním znakem]].
 
== Historie ==
Česká komora architektů vznikla přijetím zákona č. 360/1992 na 21 schůzi [[Česká národní rada|České národní rady]] 16. května [[1992]] (jako jedna z posledních profesních komor) a na základě dlouhodobého restitučního procesu, který byl zahájen neformálními rozpravami již před „sametovou„[[Sametová revolucí“revoluce|sametovou revolucí]]“. Její předchůdkyní byla Komora civilních inženýrů (1913-1951), jež měla sekci [[Architekt|architektů]].
Nedemokratický režim před rokem [[1989]] zrušil profesní komory již ve svém počátku a nedovolil svobodný výkon vysoce kvalifikovaných povolání v samosprávném modelu. Profesní komory likvidoval ihned na počátku [[50. léta 20. století|50. let]].
 
V době nesvobody nesměly [[Fyzická osoba|fyzické osoby]] samostatně projektovat, to mohly pouze [[Právnická osoba|právnické osoby]] – tzv. „socialistické organizace“ pak tedy [[Motivace|motivace]], [[Zodpovědnost|zodpovědnost]] i [[Kreativita|kreativita]], která je vlastní jen individuálním osobám, se téměř vytratila.
První úvahy o obnovení komor se vynořili v prostředí libereckého atelieru [[SIAL]] v bytě architekta Binara a v kruhu [[Karel Hubáček|K. Hubáčka]] a [[Miroslav Masák|M. Masáka]] a z popudu [[Václav Havel|Václava Havla]] již v zimě roku 1986. Podobné úvahy se dost možná odehrávali i v jiném prostředí.
 
== Zákonné vymezení ==
Odbornou činnost autorizovaných osob a s tím spojenou činnost vymezuje zákon č. 360 z roku [[1992]], který prošel několika novelami v součinnosti se zákonem stavebním (§ 158).
 
== Výkon veřejné správy ==
Česká komora architektů vykonává jako [[orgán]] [[veřejná správa|veřejné správy]] ověření odborné způsobilosti osvědčenou autorizací a vede registr těchto autorizací v řádném režimu (podobně, jako jsou vedeny jiné obdobné veřejné registry a rejstříky – [[živnostenský rejstřík]], [[obchodní rejstřík]]). Tento úkol [[Veřejný zájem|veřejného zájmu]] na ČKA přenesl [[stát]] v delegaci své [[Suverenita|suverenity]] [[Zákon (právo)|zákonem]] ZvpAIT č. 360/92 Sb. a na základě ústavního zmocnění dle čl. 26 odst. 3 [[Listina základních práv a svobod|LPS]].
 
== Vnější vztahy ==
Dle jejich úkolů jedná ČKA pravidelně s orgány [[Veřejná správa|veřejné zprávysprávy]], zejména [[Ministr|ministry]] a jejich úřady a účastní se hlasem poradním legislativního procesu. Je členem [[Mezinárodní organizace|mezinárodních organizací]] ACE, [[EFAP]] a UIA a jejich prostřednistvím komunikuje s [[Evropská komise|Evropskou komisí]]. Spolupodílí se na [[Akreditace|akreditaci]] [[Vysoká škola|vysokých škol]] v oborech její působnosti.
 
Udržuje také četné a dělné kontakty s ostatními profesními komorami.
 
== Demokratické procesy v Komoře ==
Komora je zároveň samosprávnou organizací. Osoby, které jsou již autorizovány se v zápětí (respektive ve stejný moment) staly i členy Komory a získaly tak práva spravovat na základě uznaných demokratických pravidel společné věci, vydávat podzákonné právní normy (vnitřní řády Komory) a převzít na sebe [[Právo|práva]] a [[Povinnost|povinnosti]], které z toho vyplývají.
 
== Veřejný zájem ==
Jedním z dalších úkolů [[Veřejný zájem|veřejného zájmu]] je kontrola [[Veřejná zakázka|soutěží]] na poli projektování: Jako pověřený subjekt dbá na [[Transparentnost (politika)|transparentnost]] a férovost jednoho z nejstarších soutěžních nástrojů – [[Architektonická soutěž|architektonické soutěže]], což je speciální forma [[Soutěž o návrh|soutěže o návrh]]. Dle své zkušenosti sleduje i transparenci ostatní druhů soutěží a výběrových řízení v [[Projektová dokumentace|projektování]] a [[Stavitelství|stavitelství]].
 
== Urbanismus ==
Neregistrovaný uživatel