Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
'''Open source knihovní systém''' je [[knihovní systém]] s otevřeným zdrojovým kódem (angl. open source integrated library system). Jedná se o soustavu programů, které umožňují zpracovávat bibliografické záznamy o dokumentech, které [[Knihovna (instituce)|knihovna]] vlastní, sdílet je s dalšími knihovnami, vytvářet administrativní záznamy o čtenářích, výpůjčkách, zajišťovat nákup knih a seriálů a provozovat online katalog - automatizovaně, tedy prostřednictvím počítačové techniky v rámci jednoho komplexního propojeného systému. Knihovní systémy s otevřeným zdrojovým kódem se ale liší od běžně používaných proprietárních systémů tím, že autoři dávají komunitě uživatelů k dispozici [[Zdrojový kód|zdrojový kód]] programů, a sami uživatelé se mohou stávat také autory prograůprogramů. Podstatná je skutečnost, že autoři softwaru také nijak neomezují právo uživatele upravovat software podle konkrétních potřeb. Takovému softwaru se také říká [[Open source|otevřený software]] nebo [[Svobodný software|svobodný software]]. Záleží na konkrétním typu licence pod níž bývá provozován.
 
== Základní typy sofwarových licencí<ref>SKOLKOVÁ, Linda, JANSA, Václav. Technologie s otevřeným zdrojovým kódem [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2008 [cit. 2011-12-11]. 31s. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/studijni-texty/skolkova-linda/skolkova_01.pdf/view></ref> ==
Anonymní uživatel