Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů: Porovnání verzí

m
WPCleaner (v1.09) Odkaz shodný se svým popisem - Externí odkaz bez popisu - Externí odkaz se zalomeným popisem (Opraveno pomocí WP:WCW)
m (oprava tagu)
m (WPCleaner (v1.09) Odkaz shodný se svým popisem - Externí odkaz bez popisu - Externí odkaz se zalomeným popisem (Opraveno pomocí WP:WCW))
[[Soubor:Mormoni-svet.jpg|thumb|right|400px|Přítomnost CJKSPD v&nbsp;jednotlivých zemích světa]] CJKSPD odvozuje své učení především ze 4 knih, které označuje jako ''standardní díla'' ('Standard Works')<ref>[http://classic.scriptures.lds.org/en/contents Kompletní zjevená svatá písma CJKSPD]</ref> <!-- [[:en:Standard Works]] --> a je podle jejich víry kompletně inspirované Bohem prostřednictvím proroka Josepha a pokračujícího zjevení v církvi.<ref>http://lds.org/scriptures/gs/joseph-smith-translation-jst?lang=eng</ref><ref>http://lds.org/new-era/1977/04/qa-questions-and-answers?lang=eng</ref> <!-- ('Godhead') (LDS view on Trinity) --> Patří sem: &nbsp;'''Bible'''. Dále '''Kniha Mormonova''' ('The Book of Mormon'), kterou podle božského [[zjevení]] přeložil ze [[zlato|zlatých]] desek předaných [[anděl]]em Moronim [[prorok]] Joseph Smith. Dále vycházejí z&nbsp;knih '''Nauka a&nbsp;smlouvy''' ('Doctrine and Covenants') a '''Drahocenná perla''' ('The Pearl of Great Price').
 
''Kniha Mormonova'' pojednává o&nbsp;osudech [[Izraelité|Izraelitů]], kteří se měli kolem roku 600&nbsp;př.&nbsp;n.&nbsp;l. přeplavit do [[Amerika|Ameriky]]. Jeden z proroků, o kterých Kniha Mormonova píše se jmenoval Lehi, žil v Jeruzalémě kolem roku [[600 př. n. l.]] Bůh Lehimu přikázal, aby odvedl skupinku lidí do nové zaslíbené země. Skupinka izraelských emigrantů pod vedením proroka Lehiho tak uprchla po zničení [[Jeruzalémský chrám|jeruzalémského chrámu]] Babylónskou říší na americký kontinent a vytvořili zde velkou civilizaci. Původní obyvatelé amerického kontinentu [[Indiáni|indiáni]] jsou tak [[Židé]]. <!-- [[:en:Lehi (Book of Mormon prophet)]] --> Tato kniha dále vypráví, že Bůh mezi tímto lidem povolával proroky i poté. Kniha Mormonova je sbírkou jejich záznamů. Zmiňuje i to, jak Ježíš Kristus z Palestiny odešel do Ameriky a tam předal své učení kmenu Nephitů. Ježíšovo pravé učení se tak zachovalo pouze v textu Knihy Mormonovy. Nepřátelský kmen Lamanitů kolem roku 400 n. l. vyvraždil věrný kmen Nephitů. Text proto Moroni, syn historiografa Mormona, uschoval do schránky v zemi na hoře Cumorah<ref>http://www.britannica.com/EBchecked/topic/392513/Book-of-Mormon</ref> a nalezen až v 19. století Josephem Smithem. Kniha je pojmenována po Mormonovi, který byl jedním z těchto proroků.<ref>[http://mormon.org/learn/0,8672,933-18,00.html Mormon.org - Proroci Knihy Mormonovy]</ref> V 1. pol. 19. století se tento prorok Mormon zjevil Josephovi Smithovi, tentokrát coby anděl Moroni, a vypráví mu příběhy a předává zlaté desky.<ref>[http://mormon.org/learn/0,8672,946-18,00.html Mormon.org - Kniha Mormonova: další svědectví]</ref>
 
Počátky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se datují do roku&nbsp;[[1820]], kdy se 14-letý chlapec [[Joseph Smith|Joseph Smith mladší]] modlil k&nbsp;[[Bůh|Bohu]] s&nbsp;otázkou, která z&nbsp;existujících církví je pravá. Podle učení církve,<ref>http://mormon.org/faq/the-first-vision/</ref><ref>http://lds.org/scriptures/pgp/js-h/1.8-17?lang=eng#7</ref> se mu tehdy osobně zjevili [[Bůh|Bůh Otec]] a také &nbsp;Jeho Syn [[Ježíš Kristus]]. Poté s&nbsp;ním tváří v&nbsp;tvář rozmlouvali, a&nbsp;řekli mu, že ze stávajících církví, není jejich žádná. Dále bylo Josephovi sděleno, že byl povolán jako další [[prorok]], aby zahájil novou dispenzaci (období, kdy je na zemi evangelium a&nbsp;působí proroci), tak jako byl dříve povolán [[Abrahám (biblická postava)|Abrahám]], [[Mojžíš]] a&nbsp;další proroci. Bůh mu také sdělil, že nějaký čas po Ježíšově smrti (a&nbsp;po smrti prvotních apoštolů) se pravomoc kněžství, zjevení i&nbsp;Církev ztratily a&nbsp;byly odňaty ze země.
Členové [[Církev a náboženská společnost|Církve]] věří, že prostřednictvím proroka Smithe byla [[6. duben|6.&nbsp;dubna]] [[1830]] zaregistrována podle tehdejších platných zákonů státu New York, a tak znovu oficiálně zorganizována na zemi 'Církev Ježíše Krista' ve své původní podobě.<ref>http://www.cirkev-jezise-krista.cz/informace-o-cirkvi/historie/znovuzrizeni.html</ref>
 
Od té doby je založena na správě a&nbsp;učení proroků a&nbsp;apoštolů, přičemž úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. Dnes Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vede žijící prorok,<ref>[http://mormon.org/learn/0,8672,940-18,00.html Mormon.org - proroci a apoštolové]</ref> v&nbsp;současné době je jím prezident Thomas S.&nbsp;Monson, který je prezidentem Církve od roku&nbsp;[[2008]]. Skrze proroka a prostřednictvím zjevení vede Ježíš Kristus přímo svou Církev. Mezi nejvyšší vedoucí Církve dále patří První předsednictvo (tj.&nbsp;prezident Církve +&nbsp;jeho 2&nbsp;rádci) a&nbsp;Kvorum Dvanácti apoštolů, kteří jsou zvláštními svědky Ježíše Krista.<ref>[http://dspace.knihovna.utb.cz/handle/10563/8938?show=full Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ, Institut mezioborových studií Brno, Vliv života jedince v církvi na jeho osobnost a životní styl, DIPLOMOVÁ PRÁCE, Vypracoval: Mgr. Adam Švec, Ph.D., Bc. Pavel Drietomský, dostupné online]</ref>
Mgr. Adam Švec, Ph.D. Bc. Pavel Drietomský, dostupné online]</ref>
 
Stát Utah a&nbsp;další města v&nbsp;Kalifornii, Arizoně, Nevadě a&nbsp;Idaho založil [[Brigham Young]], druhý prezident CJKSPD, když v&nbsp;roce&nbsp;1847, po dlouholetém pronásledování a&nbsp;nesnášenlivosti vůči Církvi, vyvedl 100&nbsp;000 Svatých 1800&nbsp;km z&nbsp;Ohia přes pláně do údolí Solného jezera (Salt Lake). Tento exodus je jedním z&nbsp;největších případů stěhování obyvatel v&nbsp;historii Severní Ameriky (pro porovnání: [[zlatá horečka]] na [[Klondike (oblast)|Klondike]] vylákala během 2&nbsp;let zhruba 90&nbsp;000 lidí, z&nbsp;nichž 40&nbsp;000 dorazilo k&nbsp;ložiskům). Do roku&nbsp;1860 se dalších více než 50&nbsp;000 lidí přestěhovalo z&nbsp;Britských ostrovů. Proto má mnoho obyvatel Utahu britské předky. Tyto skupiny vedli většinou apoštolové Církve. Tisíce lidí ale při půlročním putování do údolí Salt Lake zemřely. Ve státě Utah dnes žije 2,5&nbsp;mil. obyvatel, 60 % jsou Svatí posledních dnů. Celosvětově měla dle vlastních statistik k&nbsp;[[31. prosinec|31.&nbsp;prosinci]] [[2010]] 14&nbsp;131&nbsp;467 členů žijících ve 170&nbsp;zemích a&nbsp;teritoriích.