Soutěž o návrh: Porovnání verzí

Přidány 4 bajty ,  před 10 lety
m (úpravy po odstranění obr.)
== Základní parametry ==
Základní vlastnosti a parametry SoN vychází z funkčního faktu, že má-li být něco náročného, složitého nebo velkolepého vytvořeno, je nezbytné, aby bylo dříve navrženo. Komplikovanou věc je nezodpovědné ba téměř nemožné realizovat bez předchozího návrhu.Tento závěr vychází z principu, že návrh v moderních a vyspělých vztazích předchází realizaci a na správnosti a kvalitě návrhu podmiňuje úspěch realizace. Úspěch realizace je přímo kauzálně determinován autonomií návrhu i dostatečným rozestupem mezi návrhem a realizací. Jen návrh, kterému je věnována dostatečná péče a který je podroben následné kritické reflexi, může být východiskem úspěchu samotné (mnohem nákladnější) realizace. Ještě před tím návrhem, ale musí být splněna podmínka svědomité přípravy i naopak následně správnosti postupu mezi návrhem a realizací. Návrh také může upozornit na nerealistické meze záměru, zavčas odhalit nebezpečí a zamezit řádově větším škodám. Správný návrh vycházející z dobré předchozí přípravy je jediným možným východiskem ke kontrole finančních nákladů a stanovení potřebného poměru kvality a nákladů.<br/>
<br/>Podle podmínek a okolností může soutěž o návrh akcentovat některou ze složek, jejíž nejlepší poměr má být dosažen. Dominjící by ale měla být je celková harmonie nebo umělecká stránka, ojedinělé nejsou ani čistě tecnické soutěžní vlastnosti užitné nebo ekonomické (úsporné) akcenty. V případě [[:Architektonická soutěž|architektonických soutěží]] je obvyklým cílem harmonie nebo vyvážený poměr všech potřebných vlastností- užitných, uměleckých, technických a ekonomických. Soutěž o návrh je jediný typ soutěže, který se víceméně úspěšně vyrovnává s nelehkým úkolem posouzení poměrů náklady xversus kvalita. Protože musí obsahovat i subjektivní složky v průběhu dlouhé stadicetradice byly kultivovány způsoby jak tyto složky v co největší míře objektivizovat.<br/>
<br/>Soutěž o návrh je často hodnocena jako jeden z nejsilnějších nástrojů čelících klientelismu a [[:Korupce|korupci]]. Jako jediný typ soutěží komplexně přistupuje k vyšetření i částečné objektivizaci poměru nákladů a vlastností (kvality) i vyšetření hledané (přiměřené) kvality jako takové.<br/> Soutěž o návrh, zejména její podruhy s nejdelší tradicí vynikají nejpokročilejšími nástroji transparence. Pravidelně proto přivádí k jednomu úkolu bezprecedentně největší pole soutěžitelů.
Soutěž o návrh dobře spolehlivě čelí pokusům o zmanipulování. Mezi jednotlivými poddruhy těchto soutěží jsou však rozdíly v těchto vlastnostech. S přibývajícím množstvím soutěží o návrh lze pak vždy očekávat důmyslné pokusy jak poškodit korupčním a klientelním jednáním i tyto druhy soutěží. A je tedy potřebné připravovat další a nová opatření jak tomu čelit.
 
 
== Právní rámec ==
Neregistrovaný uživatel