Český svaz ochránců přírody: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
'''Český svaz ochránců přírody''' (dále jen '''ČSOP''') je [[Nestátní nezisková organizace|nevládní nezisková organizace]] zabývající se [[ochrana přírody|ochranou přírody]] a [[životní prostředíKrajina|životního prostředíkrajiny]]. Organizace byla založena [[11. září]] [[1979]]. 5. června 1988 byl ČSOP zapsán na čestnou listinu Programu OSN pro životní prostředí UNEP "Global 500" za "vynikající výsledky v práci při ochraně a zlepšování životního prostředí". V roce 2004 obdržel Cenu ministra životního prostředí za své programy Místo pro přírodu (podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků) a Národní síť záchranných stanic pro handicapované živočichy.
 
'''ČSOP''' sestává z téměř 400 základních organizací (ZO), které působí v celé [[Česko|České republice]]. V současné době má téměř 90008000 členů. Většina ZO a jejich členů pracuje [[dobrovolník|na dobrovolné bázi]], řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance.
 
== Činnost ČSOP ==
* účastní se rozhodování ve [[správní řízení|správních řízeních]],
* podílí se na ochraně [[Kulturní památka České republiky|kulturních památek]] atd.
 
== Celostátní programy a kampaně ==
* Národní program pozemkových spolků
* Národní program Ochrana biodiverzity
* Národní síť záchranných stanic
* Národní program Ekocentra ČSOP
* kampaň Živá zahrada
* kampaň Setkání s přírodou
* veřejná sbírka Místo pro přírodu
* veřejná sbírka Zvíře v nouzi
* oddíly Mladých ochránců přírody
 
== Struktura ČSOP ==
V době svého vzniku byla organizační struktura ČSOP budována jeho třístupňová: základní organizace - okresní (městský) výbor - ústřední výbor. Po roce 1989 byly zrušeny okresní a městské výbory ČSOP coby střední řídící článek, čímž se struktura změnila na dvoustupňovou.
Nejvyšším orgánem ČSOP je Sněm (do roku 1991 Sjezd ČSOP). V současné době se Sněm schází jednou za 3 roky.
Výkonným orgánem ČSOP na celostátní úrovni je Ústřední výkonná rada ČSOP (do roku 1991 Ústřední výbor ČSOP). V čele ČSOP stojí předseda ČSOP a výkonný místopředseda ČSOP. Kontrolní funkci zastává Ústřední kontrolní a revizní komise. Všechny tyto orgány jsou v současné době voleny Sněmem ČSOP na období 3 let a funkce v nich jsou dobrovolné.
Profesionální zázení ČSOP tvoří Kancelář ÚVR ČSOP, sídlící v Praze-Michli.
Většina členů ČSOP je sdružena v základních organizacích, několik set členů je registrováno přímo při Ústřední výkonné radě ČSOP.
 
== Základní organizace ==
Základní organizace ČSOP působí po celé republice. Jsou rozdílné velikosti (od 5 až po několik set členů) i zaměření (základní organizace specializované na jednu činnost, například péče o cenou lokalitu, ochrana konkrétního druhu nebo provozování oddílu Mladých ochránců přírody, stejně jako základní organizace zabývající se širokou škálou činností od praktické ochrany přírody přes [[ekologická výchova|ekologickou výchovu]] až po účast ve [[Správní řízení|správních řízeních]]).
 
Základní organizace ČSOP mají právní subjektivitu, odvozenou ze stanov ČSOP (každá ZO může samostatně vykonávat právní úkony a vstupovat do právních vztahů).
 
== Tiskoviny ==
* časopis ''[[Naší přírodou]]'', měsíčník vydávaný v letech [[1981]] až [[1991]]
* časopis [[Nika (časopis)|Nika]], v 80. letech 20. století byl vydáván na půdě ČSOP
* [[Časopis]] ''[[Krása našeho domova]]'' (vychází 2× ročně, vydává Ústřední výkonná rada ČSOP)
* Časopis ''[[Veronica (časopis)|Veronica]]'' (vychází 6× ročně, vydává [[ZO ČSOP Veronica]] Brno)
* časopis ''[[Naší přírodou]]'', (měsíčník vydávaný ústředním výborem ČSOP v letech [[1981]] až [[1991]])
* časopis [[Nika (časopis)|Nika]] (v 80. letech 20. století byl vydáván pražským městským výborem ČSOP, poté několik let specializovanou ZO ČSOP Nika, v současné době vychází mimo ČSOP)
* Depeše ČSOP (vychází nepravidelně, vydává Ústřední výkonná rada ČSOP)
* Metodická řada ČSOP (zatím 35 svazků - mimo jiné péče o zeleň, ochrana obojživelníků, ochrana vážek, podpora hnízdních možností ptáků… - různí vydavatelé)
Neregistrovaný uživatel