Seznam chráněných území v okrese Chrudim: Porovnání verzí

+ obrázky a commons získané díky spolupráce skrze Facebook!
(+ obrázek a commons)
(+ obrázky a commons získané díky spolupráce skrze Facebook!)
| 2117 || || [[Anenské údolí (přírodní rezervace)|Anenské údolí]] || [[Přírodní rezervace]] || || Ochrana rostlinných společenstev mezofilních lesů, přípotočních olšin, suchomilných trávníků a vlhkých luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů v krajinářsky hodnotném údolí [[Anenský potok (přítok Novohradky)|Anenského potoka]]
|-
| 1628 || [[File:PP Bahna- nejzápadnější část.jpg|100px|Nejzápadnější část]] || [[Bahna (přírodní památka)|Bahna]] || [[Přírodní památka]] || {{Commonscat v tabulce|Bahna (natural monument)}} || Přírodní společenstva přechodových [[Rašeliniště|rašelinišť]], nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, bezkolencových luk a smilkových trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů
|-
| 2425 || || [[Boušovka]] || Přírodní památka || || Mělký lesní rybníček s výskytem růžové formy [[Leknín bílý|leknínu bílého]]
| 1629 || || [[Buchtovka]] || Přírodní památka || || Rašelinné louky s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů
|-
| 1630 || [[File:PP Farář - část zvaná V syslích, pískovcové výchozy.jpg|100px|Farář]] || [[Farář (přírodní památka)|Farář]] || Přírodní památka || || Rybník s výskytem [[kotvice plovoucí]]
|-
| 101 || [[Soubor:PR Habrov, okr. Chrudim.jpg|100px|Habrov]] || [[Habrov]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Habrov}} || Ochrana vzácných teplomilných rostlinných společenstev ([[lilie zlatohlavá]], [[dymnivka dutá]], [[sasanka hajní]] aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části památkově chráněné pravěké [[hradiště]] z konce [[neolit]]ického období.
| 1888 || || [[Hluboký (přírodní rezervace)|Hluboký]] || Přírodní rezervace || || Ochrana řady druhů živočichů, převážně vodního [[Pták|ptactva]], [[obojživelník]]ů a [[plaz]]ů na rybníku a v přilehlých rákosových porostech
|-
| 123 || [[File:PP Hrobka.jpg|100px|Hrobka]] || [[Hrobka (přírodní památka)|Hrobka]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Hrobka (natural monument)}} || Ochrana suchomilné květeny na jižní lesostepní stráni nad [[Okrouhlický potok (přítok Chrudimky)|Okrouhlickým potokem]] ([[bělozářka větvitá]], [[kokořík mnohokvětý]], [[šalvěj přeslenitá]], [[hvozdík kartouzek]] aj.)
|-
| 1669 || || [[Hubský]] || Přírodní rezervace || || Hubský rybník s rašelinnými loukami s výskytem ohrožených druhu rostlin a živočichů
|-
| 2199 || [[File:PP Chrašická stráň.jpg|100px|]] || [[Chrašická stráň]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Chrašická stráň}} || Cenný [[Geologie|geologický]] útvar [[Opuka|opukové]] stráně s přirozenými společenstvy teplomilné květeny v semixerotermních trávnících a částečně s porosty teplomilných křovin, výskyt teplomilných druhů hmyzu a chráněných druhů ptáků a dalších obratlovců
|-
| 1631 || [[File:Kaštanka v Nasavrkách.jpg|100px|Fotografie přírodní památky]] || [[Kaštanka]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Nasavrcká kaštanka}} || Parkově upravený porost [[Kaštan jedlý|kaštanu jedlého]], výsadba z r. [[1776]]
|-
| 1576 || [[File:PR Krkanka.jpg|100px|Krkanka]] || [[Krkanka]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Krkanka}} || Morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky [[Chrudimka|Chrudimky]] a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou [[Geomorfologie|geomorfologických]] jevů ([[mrazové sruby]], [[kamenná moře]], [[sutě]], balvanitá řečiště, [[vodopád]] na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm [[Výr velký|výra velkého]]
|-
| 1772 || || [[Kusá hora]] || Přírodní památka || || Ochrana lesních [[biotop]]ů s výskytem čistých bučin a smíšených dubohabrových porostů na opukovém podloží se zastoupením jedlí a acidofilních doubrav, a dále botanicky cenných hajních a teplomilných druhů rostlin na stráních (např. [[kokořík mnohokvětý]], lilie zlatohlavá, [[dymnivka dutá]], [[střevičník pantoflíček]] aj.), vodních rostlin ([[prustka obecná]]) a vlhkomilných [[vstavač]]ů
|-
| 1632 || [[File:PP Les Na dolíku.jpg|100px]] || [[Les na dolíku]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Les na dolíku}} || Bohaté naleziště [[Dřípatka horská|dřípatky horské]]
|-
| 211 || [[File:Lichnice.jpg|100px|Lichnice-Kaňkovy hory]] || [[Lichnice-Kaňkovy hory]] || [[Národní přírodní rezervace]] || {{Commonscat v tabulce|Lichnice-Kaňkovy hory}} || Smíšený porost na skalnatých svazích v okolí hradní [[Zřícenina|zříceniny]]
|-
| 1633 || [[file:Jeníkov - pohled od hřbitova.jpg|100px|Louky v Jeníkově]] || [[Louky v Jeníkově]] || Přírodní památka || || Rašelinné louky se vzácnou květenou, hlavně vstavače
| 1502 || [[file:Toulovcovy maštale.jpg|100px|Maštale]] || [[Maštale]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Maštale|Maštale}} || Charakteristické skalní útvary s převahou [[cenoman]]ských [[Pískovec|pískovců]] a na nich zastoupených kulturních a reliktních boru
|-
| 247 || [[File:PP Mlýnský rybník a rybník Rohlik.jpg|100px|Mlýnský rybním]] || [[Mlýnský rybník a rybník Rohlík]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Mlýnský rybník a rybník Rohlík}} || Vodní a mokřadní přírodní společenstva s biotopy makrofytní vegetace přirozené eutrofních a mezotrofních stojatých vod, rákosin a vegetace vysokých ostřic, na něž navazuje údolní [[Údolní niva|niva]] s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
|-
| 264 || [[Soubor:Na Obůrce NR 3.jpg|100px|Na Obůrce]] || [[Na Obůrce]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Na Obůrce|Na Obůrce}} || Ochrana prameniště a pozemku se společenstvy sveřepcových luk s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů zejména vzácného plže [[Praménka rakouská|praménky rakouské]] a [[Hořeček brvitý|hořečku brvitého]]
| 865 || [[File:PP Na skalách.jpg|100px|Na skalách]] || [[Na skalách (přírodní památka, okres Chrudim)|Na skalách]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Na skalách (Chrudim District)|Na skalách}} || Projevy [[transgrese]] [[Druhohory|druhohorních]] cenomanských pískovců na [[Prvohory|prvohorní]] [[Ordovik|ordovické]] [[Křemenec|křemence]], výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti [[příboj]]ové zóny
|-
| 1704 || [[File:PP Návesník.jpg|100px|Návesník]] || [[Návesník]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Návesník}} || Zrašelinělé louky se vzácnou a ohroženou flórou a faunou
|-
| 288 || [[File:PR Oheb, pohled od hradní věže na chráněné území.jpg|100px|Oheb]] || [[Oheb (přírodní rezervace)|Oheb]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Oheb (nature reserve)}} || Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště; hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště
|-
| 1974 || [[File:PP Pivnice.jpg|100px|Pivnice]] || [[Pivnice]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Pivnice (natural monument)}} || Kaňon v opukách, pestrá geomorfologie, výskyt [[mlok]]a, mechů a kapraďorostů
|-
| 2118 || || [[Podskala]] || Přírodní památka || || Vzácné a ohrožené druhy rostlin ([[křikavec]], [[prvosenka vyšší]], aj.) a chráněný druh obojživelníka - [[Mlok skvrnitý|mloka skvrnitého]]
|-
| 1771 || [[File:PP Polánka.jpg|100px|Polánka]] || [[Polánka (přírodní památka)|Polánka]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Polánka (natural monument)}} || Suchá louka s významnou květenou, jediná lokalita [[Prstnatec bezový|prstnatce bezového]] v Železných horách
|-
| 333 || [[File:PR Polom.jpg|100px|]] || [[Polom (přírodní rezervace)|Polom]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Polom (nature reserve)}} || Fragmenty jednobukového pralesa, prameništních jasanin a lužních olšin s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů
|-
| 1973 || [[File:Chrudim-Ptačí-ostrovy2011a.jpg|100px|Ptačí ostrovy]] || [[Ptačí ostrovy]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Ptačí ostrovy}} || Vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště, mimořádné [[havran]]ní kolonie
|-
| 1634 || [[File:PP Ratajské rybniky.jpg|100px|Ratajské rybníky]] || [[Ratajské rybníky]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Ratajské rybníky}} || Soustava rybníků a vlhké louky s bohatou květenou
|-
| 1670 || || [[Strádovka]] || Přírodní rezervace || || Rohozenský rybník s vlhkými loukami a vzácnou květenou a zvířenou
|-
| 1770 || [[File:PR Strádovské Peklo.jpg|100px|Strádovské Peklo]] || [[Strádovské Peklo]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Strádovské Peklo}} || Komplex suťových lesů přirozeného charakteru s ohroženými druhy rostlin a živočichů
|-
| 1577 || [[Soubor:Poklona, pohled na Střemošickou stráň a Střemošice1.JPG|100px|Střemošická stráň]] || [[Střemošická stráň]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Střemošická stráň}} || Ochrana přirozených lesních a lesostepních společenstev na opukových stráních s dubohabrovým porostem a přilehlými lemy bohatými výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin ([[vstavač májový]], [[vstavač nachový]], střevíčník pantoflíček, [[prvosenka jarní]], [[medovník meduňkolistý]], [[okrotice bílá]], [[orlíček planý]] aj.). Tato společenstva dále doplňují stepní druhy hmyzu a drobného ptactva.
| 1705 || || [[Utopenec (přírodní památka)|Utopenec]] || Přírodní památka || || Rašelinná louka při [[Meandr|meandrujícím]] Vortovském potoce
|-
| 483 || [[File:PP V koutech.jpg|100px|V Koutech]] || [[V Koutech]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|V Koutech}} || Bažinatá louka s typickou květenou
|-
| 2127 || [[File:PR Vápenice.jpg|100px|Vápenice]] || [[Vápenice (přírodní rezervace)|Vápenice]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Vápenice (nature reserve)}} || Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb, výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů
|-
| 1578 || [[File:PR Volákůvkopec.jpg|100px|Volákův kopec]] || [[Volákův kopec]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Volákův kopec}} || Botanická lokalita, výskyt [[Tetřívek|tetřívka]]
|-
| 1636 || [[File:PP Vršovská olšina.jpg|100px|Vršovská olšina]] || [[Vršovská olšina]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Vršovská olšina}} || Mozaika mokřadních, lužních a prameništních olšin s hojným výskytem [[bledule jarní]]
|-
| 1703 || [[File:Zadnírybník, PP, CHKO Žďárské vrchy.jpg|100px]] || [[Zadní rybník]] || Přírodní památka || {{Commonscat v tabulce|Zadní rybník (natural monument)}} || Zarůstající rybník s cennými společenstvy rostlin i živočichů
| 1637 || || [[Zlámanec (přírodní památka)|Zlámanec]] || Přírodní památka || || Rybník a vlhké louky s bohatou květenou
|-
| 1579 || [[File:PP Zubří.jpg|100px|Zubří]] || [[Zubří (přírodní rezervace)|Zubří]] || Přírodní rezervace || {{Commonscat v tabulce|Zubří (nature reserve)}} || Smilkové [[vřesoviště]] s pramennými vývěry, na kterých v nižších částech odchází k zrašelinění a tvorbě mokřadů. Výskyt [[Hořeček český|hořečku českého]], [[tolije bahenní]], [[Rosnatka|rosnatky]] aj.
|-
| 75 || [[file:Pasecká skála - vyhlídka.jpg|100px|CHKO Žďárské vrchy]] || [[Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy|Žďárské vrchy]] || [[Chráněná krajinná oblast]] || {{Commonscat v tabulce|Žďárské vrchy}} ||