Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Přidáno 261 bajtů ,  před 8 lety
bez shrnutí editace
(+dovětek k neplatnosti)
'''Nekalá soutěž''' je podle § 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jednání v [[Hospodářská soutěž|hospodářské soutěži]] nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s [[Dobré mravy (právo)|dobrými mravy soutěže]] soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům[[spotřebitel]]ům nebo dalším zákazníkům.<ref>§ 44 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník</ref>
Tyto podmínky&nbsp;– označované jako [[Generální klauzule (nekalá soutěž)|generální klauzule]] – musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno.
Zákon odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na dobré mravy podle § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
Zákon uvádí, že postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Pokud je jednání takto způsobilé, nemusí újmu způsobit výše vymezeným subjektům, postačí, že ke způsobení újmy může dojít.
Chráněni jsou soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, tyto subjekty nemusí patřit mezi podnikatele, jak je vymezuje § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
 
Tyto podmínky, označované jako '''[[Generální klauzule (nekalá soutěž)|generální klauzule]]''', musí být splněny kumulativně. V případě, kdy nedojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, nebude dané jednání za nekalou soutěž považováno. [[Obchodní zákoník]] navíc odkazuje na dobré mravy soutěže, nikoli na obecné dobré mravy podle [[občanský zákoník|občanského zákoníku]].<ref>§ 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník</ref> Nicméně postačuje, že jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, tedy pokud je jednání takto způsobilé, nemusí ke způsobení újmy skutečně dojít, postačí, že tato újma hrozí. Chráněni jsou kromě toho všichni soutěžitelé, což znamená, že zákon chrání i jiné subjekty, které se účastní hospodářské soutěže, než jen [[podnikatel]]e.<ref>§ 2 odst. 2 a § 41 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník</ref>
Nekalou soutěží je podle § 44 odst. 2 obchodního zákoníku zejména:
 
== Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže ==
Obchodní zákoník pouze demonstrativně vypočítává několik [[skutková podstata|skutkových podstat]], při jejichž naplnění k nekalé soutěži dojde. Nekalou souteží tedy může být i jiné jednání, které zneužívá účast v hospodářské soutěži, ale většinou jí bude:<ref>§ 44 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník</ref>
# [[Klamavá reklama]] – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu
# [[Klamavé označení zboží a služeb]] – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce
# Porušování [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# [[Podplácení]]
# [[Zlehčování]]
 
Obchodní zákoník tyto skutkové podstaty nekalé soutěže vymezuje jako demonstrativní. Jednání, které nespadá mezi skutkové podstaty podle § 44 odst. 2 může být rovněž nekalou soutěží v případě, že jednání splňuje předpoklady podle § 44 odst. 1.
 
Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku [[Neplatnost (právo)|neplatná]].
 
== Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ==
Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může požadovat:<ref>§ 53 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník</ref>
#* zdržení se takového chování,
#* odstranění závadného stavu,
#* poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v [[peníze|penězích]]),
* [[náhrada škody|náhradu škody]] a
#* náhraduvydání škody a vydání[[bezdůvodné obohacení|bezdůvodného obohacování]].
 
== Reference ==
Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může požadovat:
<references />
 
# zdržení se takového chování
# odstranění závadného stavu
# zanechání nekalého jednání
# poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v penězích)
# náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacování
 
[[Kategorie:Hospodářská soutěž]]
Anonymní uživatel