Pohanství: Porovnání verzí

Přidáno 33 bajtů ,  před 8 lety
m
+linky
m (+linky)
[[Soubor:0038MAN Poseidon---Zeus.jpg|thumb|[[Zeus]] z Artemísia (kolem 470 př. n.l.)]]
 
'''Pohanství''', též '''paganismus''' (původem z [[Latina|latinského]] [[Přídavné jméno|přídavného jména]] ''paganus'', což znamená „venkovský“) je výraz používaný dnes především v [[křesťanstvíKřesťanství|křesťanské]] kultuře v podstatě pro veškerá před-křesťanská [[polyteismus|polyteistická náboženství]] vyznávaná zejména v oblasti [[Evropa|Evropy]], mnohdy označována také pod pojmem '''stará víra''', ''starověrectví'' či ''starověří''. Jedná se o [[náboženství]] a [[kult]]y zahrnující různé [[Bůh|bohy]], nadpřirozené bytosti[[bytost]]i, přírodní duchy[[duch]]y, duše [[Předek|předků]] apod. které vyznávali především staří [[Germáni]], [[Slované]], [[Keltové]], [[Římané]] a jiné evropské národy.
 
==Pohané==
===Pohané v Bibli===
Slovo „pohan“ se v českém překladu [[Bible]] hojně objevuje, a slouží k označení [[Semité|semitských]] národů, [[Řekové|Řeků]], [[Římané|Římanů]] a dalších národů, kteří narozdíl od [[monoteismus|monoteistických]] [[Židé|Židů]] (a křesťanů) stále vyznávají [[polyteismus]], neboli „mnohobožství“. Ve [[Starý zákon|Starém zákoně]] čelí Izraelité vlivu okolních národů kteří nevyznávají jednoho jediného Boha Židů, ale celou řadu různých božstev - bohů a bohyní, a kvůli tomu mnohdy vystupují i vůči svým vlastním lidem kteří se odvrátili od jednoho Boha a přistoupili na uctívání soch cizích bohů, panovníky Izraele[[Izrael]]e nevyjímaje (viz. [[Šalomoun|král Šalomoun]]). V Bibli se objevují zmínky například o bohyni Aštoret nebo boha Baala (nebo s jeho babylónskou obdobou Bélem) jehož kněze nechává prorok Elijáš nemilosrdně povraždit. Později Židé čelí příchodu velice rozvinuté helénské kultury, neboť se stávají součástí říše [[Alexandr Veliký|Alexandra Velikého]] a jejich Bůh bývá proto stotožňován s řeckým vládcem bohů [[Zeus|Diem]], mnoho původně židovských chrámů bylo přetvořeno a věnováno tomuto řeckému vládci bohů z [[Olympští bohové|Olympu]], což Židé přijímali dosti nelibě. V Novém zákoně čelí Židé a první křesťané další antické velmoci - [[Římská říše|Římské říši]], která proměnila [[Palestina|Palestinu]] ve svou římskou provincii a jejímž státním náboženstvím je rovněž mnohobožství. Židé očekávali příchod krále který by je vysvobodil z nadvlády nevěřících Římanů. Judaismus byl vírou Židů, ale křesťanství se začalo šířit i mezi „nežidy“ - původně pohany. Proto církev rozdělovala křesťany na ty, kteří vzešli z Židů (židovská víra díky znalosti Písma a Zákona pohotově na křesťanství navazovala), a na ty, kteří vzešli z pohanů. Apoštolské listy bývají věnovány některým z nich, proto hojně rozebírají židovskou obřízku, pohanskou [[modloslužba|modloslužbu]], obětování pohanským bohům nebo pojídání obětin jim věnovaných, i spoustu dalších věcí s křesťanstvím údajně neslučitelnými. Prvním pohanem a „nežidem“, který přestoupil na křesťanství je podle Bible říman Kornelius, ale jinak se křesťanství potýkalo spíše s nesouhlasem, protože mnozí Židé a pohané se raději chtěli držet víry svých předků. V [[Efesos|Efezu]] se křesťanští apoštolové setkali s velice mocným kultem bohyně [[Artemis]], jehož oddaní stoupenci proti nim vyvolali povstání.
 
Židy a prvními křesťany (tedy Biblí, [[Starý zákon|Starým]] i [[Nový zákon|Novým zákonem]]) jsou pohané kritizováni zejména z praktikování magických rituálů (které slouží spíše lidem než Bohu) a [[modlářství]] - bohům, kterým člověk udělil lidskou (či zvířecí) podobu, aby si je poté mohl zpodobnit ze zlata, stříbra, dřeva či jiného materiálu. Tyto sochy a obrazy (tzv. modly) jsou poté uctívány a jsou jim přinášeny oběti - nebo jejich prostřednictvím jsou bohové uctíváni. Bible tyto bohy považuje za neživé, falešné a vymyšlené.