Příkazní smlouva: Porovnání verzí

Přidáno 1 025 bajtů ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
(−Kategorie:Smluvní typy; ± 2 kategorie za použití HotCat)
Bez shrnutí editace
'''Příkazní smlouva''' je [[smlouva]], kterou se příkazník zavazuje, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost.<ref>§ 724 občanského zákoníku</ref> Příkazník může pracovat za odměnu, je-li předem dohodnuta, jinak svou činnost vykonává bezplatně.<ref>§ 730 odst. 1 občanského zákoníku</ref> Pokud by někdo obstaral cizí záležitost bez uzavření této smlouvy, šlo by o tzv. [[jednatelství bez příkazu]]. V obchodněprávních vztazích pak lze uzavřít podobnou smlouvu [[mandátní smlouva|mandátní]] nebo [[komisionářská smlouva|komisionářskou]].
{{upravit}}
'''Příkazní smlouva''' je upravena zákonem č. 40/1964 Sb., [[Občanský zákoník|občanským zákoníkem]]. Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vykoná jinou činnost. Smlouva může být uzavřena jako úplatná či bezúplatná.
Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou
* identifikace příkazce
* identifikace příkazníka
* věc, která má být obstarána, resp. činnost, která má být vykonána
 
Příkazní smlouva zaniká, kromě obstarání věci či vykonání dohodnuté činnosti, tehdy, pokud ji příkazce odvolá nebo pokud ji příkazník vypoví. Dále zanikne vždy smrtí příkazce, v případě příkazníka také, ledaže je v ní dohodnut jiný postup. Je-li ale příkazce nebo příkazník [[právnická osoba|právnickou osobou]], pak práva a povinnosti z ní plynoucí přechází na právního nástupce.
Povinnosti příkazníka
* jednat podle svých schopností a znalostí
== Povinnosti stran smlouvy ==
* osobně provést příkaz
* podávat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu
 
Příkazník musí jednat podle svých schopností a znalostí a držet se pokynů příkazce. Od nich se může odchýlit pouze tehdy, pokud nemůže včas získat jeho souhlas a je-li to zároveň v jeho zájmu. Obstarat danou věc nebo vykonat určitou činnost má zásadně osobně, pokud by to svěřil jinému, odpovídá za výsledek jeho činnosti, jakoby ji provedl sám. Také musí příkazci na vyžádání podávat zprávy a na závěr provést vyúčtování.<ref>§ 725–727 občanského zákoníku</ref>
Povinnosti příkazce
* poskytnout zálohu na výdaje spojené s provedením příkazu
* poskytnout odměnu, pokud byla dohodnuta
 
Příkazce musí na žádost poskytnout zálohu a hradit vzniklé náklady, a to i tehdy, pokud by se žádaný výsledek činnosti příkazníka nedostavil. To platí i pro příadnou dohodnutou odměnu.<ref>§ 728 a 730 odst. 2 občanského zákoníku</ref>
Zánik příkazní smlouvy
* použijí se ustanovení o zániku plné moci
 
== Podtypy příkazní smlouvy ==
 
* smlouva o obstarání věci
*=== smlouvaSmlouva o obstarání prodeje věci ===
 
*=== smlouvaSmlouva o obstarání prodeje věci ===
{{Pahýl část}}
 
== Reference ==
<references />
 
[[Kategorie:Občanskoprávní závazkové smlouvy]]
[[Kategorie:Obchodněprávní závazkové smlouvy]]
Neregistrovaný uživatel