Zavinění: Porovnání verzí

Přidáno 364 bajtů ,  před 10 lety
Úprava forem zavinění, doplněna hrubá nedbalost
(Zaktualizováno, doplněny lat. názvy forem zavinění)
(Úprava forem zavinění, doplněna hrubá nedbalost)
=== Forma zavinění ===
V českém trestním a přestupkovém právu se (téměř shodně) rozlišují tyto druhy zavinění:
* '''Zavinění [[úmyslÚmysl]]né''' (dolózní)
** '''Úmysl přímý''' (''dolus directus'')
** '''Úmysl nepřímý či eventuální''' (''dolus indirectus, eventualis'')
* '''Zavinění z [[nedbalostNedbalost]]i''' (kulpózní)
** '''vědomé'''Nedbalost vědomá (''culpa luxuria'')
** '''nevědomé'''Nedbalost nevědomá (''culpa negligentia'')
V trestním právu je známa navíc ještě ''hrubá nedbalost'', která ale není zvláštní formou zavinění a vztahuje se jak k nedbalosti vědomé, tak nevědomé. Ty se tudíž navíc rozlišují na „obyčejné“ a „hrubé“. Je naplněna tehdy, když přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o jeho zřejmé bezohlednosti k zájmům, které trestní zákoník chrání.
 
==== Úmysl přímý ====
[[Pachatel]] chtěl způsobem uvedeným v zákoně porušit nebo ohrozit zákonem chráněný zájem. Nezáleží přitom na tom, do jaké míry si byl jist nebo doufal, že se mu to podaří.
 
Např.: [[Pachatel]] bodne nožem svou oběť, protože ji chce usmrtit (ale nemusí si být jist, že se mu to podaří).
 
==== Úmysl nepřímý (eventuální) ====
Problém může být v tom, že nemusí být vždy objektivně dané, co pachatel vědět měl a mohl. Jednoznačně lze posuzovat například znalost právních, provozních nebo bezpečnostních předpisů nebo nesporných odborných poznatků, pokud k výkonu nějaké činnosti je jejich znalost předepsána. Jakmile však jde o věc teorie, osobního názoru nebo přesvědčení, může obecná představa o tom, co by každý „měl vědět“, kolidovat se základními lidskými svobodami myšlení a svědomí.
 
PříkladNapř.: Zdravotní sestra použije použitou injekční stříkačku a nakazí pacienta nakažlivou chorobou. Vzhledem ke své kvalifikaci (objektivní hledisko) měla a mohla (subjektivní hledisko) vědět, že použitou jehlou může pacienta nakazit.
 
=== Podmíněnost odpovědnosti zaviněním ===