Otevřít hlavní menu

Změny

bez shrnutí editace
'''Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla''' (anglicky '''International Standard Audiovisual Number''', francouzsky '''Numéro international normalisé d´œuvre audiovisuelle''', zkráceně '''ISAN''') je trvalý [[Identifikátor|identifikátor]] určený k jednoznačné a globální [[Identifikace|identifikaci]] audiovizuálního [[DíloAudiovizuální dílo|audiovizuálního díla]] (ve smyslu abstraktního nehmatatelného intelektuálního výtvoru) a jeho verzí. V původním označování identifikátoru pro verze [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] se uplatňovala zkratka „V-ISAN“.
 
Identifikátor ISAN je kodifikován mezinárodní normou ISO 15706-1 <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 ISO 15706-1])</ref>, která byla původně vydána v roce 2002 (upravena byla v roce 2008), a dále mezinárodní normou ISO 15706-2 z roku 2006 <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35581 ISO 15706-2])</ref>, která je rozšířením první normy pro potřeby identifikace verzí [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]]. Český překlad první normy ČSN ISO 15707 <ref>[ČSN ISO 15706]</ref> byl zveřejněn v září 2004.
 
Obě mezinárodní normy byly připravovány postupně od roku 1996 pracovní skupinou (WG 1) příslušné Technické komise a subkomise (TC 46/SC 9) [[Mezinárodní organizace pro normalizaci]] (zkráceně ISO). K výsledným formulacím textů norem mimořádně přispěla také velká řada autorů a producentů audiovizuálního obsahu, mediálních společností, společností pro správu autorských práv aj. (v rámci připomínkování).
== Identifikované entity ==
 
Identifikátor ISAN trvale identifikuje audiovizuální [[DíloAudiovizuální dílo|audiovizuální díla]]. [['''Audiovizální dílo''']] (angl. Audiovisual work) je mezinárodní normou definováno jako „[[dílo]] sestávající ze sledu spojených obrazů, s nebo bez doprovázejícího zvuku, jež je určeno k zobrazení jako pohyblivý obraz prostřednictvím příslušných zařízení, bez ohledu na nosič počáteční nebo následné fixace“ <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 ISO 15706-1:2002, čl. 3.1]</ref>. Ke konkrétním '''typům [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]]''', jimž může být přidělováno číslo ISAN, patří: komerční a reklamní filmy včetně filmů o filmu, dokumentární filmy, výukové filmy, celovečerní filmy, záznamy živých událostí (sportovních, kulturních aj.), multimédia, pokud obsahují nějaký audiovizuální prvek, zpravodajské, publicistické aj. zprávy, záznamy provedení uměleckých děl, dramatická seriálová audiovizuální díla, krátké umělecké filmy včetně [[Animovaný film|animovaných filmů]], televizní zábavné pořady, televizní filmy, hudební videoklipy aj. V případě verzí [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] bude vždy nové číslo ISAN přidělováno například úplným a zkráceným verzím, barevným a černobílým verzím, jazykovým verzím děl, digitalizovaným verzím původních analogových děl apod.
 
Číslo ISAN může být dále přidělováno také '''složeným audiovizuálním dílům''', která se skládají z více jiných [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] nebo částí jednoho [[Audiovizuální dílo|audiovizuálního díla]] (například film, který obsahuje části [Animovaný film|animovaných kreslených filmů] nebo jiných filmových [Klip|klipů]). Identifikátor ISAN může získat také '''seriálové audiovizuální dílo''' (produkované v jednotlivých [[Epizoda|epizodách]] nebo částech, jež jsou vzájemně spojeny a mají zpravidla společný název).
 
== Struktura a syntax identifikátoru ==
== Registrační metadata ISAN ==
 
V systému ISAN se v rámci přidělování identifikátorů připravuje také [[Metadata|metadatový popis]] [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] pro potřeby jejich lepšího vyhledávání. Komunikace [[Metadata|metadat]] mezi systémy je realizována pomocí specifického formátu. Množina [[Metadata|metadat]] charakterizujících audiovizuální[[Audiovizuální dílo|Audiovizuální dílo]] zahrnuje '''minimálně následující povinné prvky''':
 
* '''Název audiovizuálního díla'''
== Registrační databáze systému ISAN ==
 
Mezinárodní agentura ISAN již několik let zajišťuje přes webové rozhraní registrovaným oprávněným účastníkům systému i návštěvníkům veřejného internetu jednotný online přístup k záznamům [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] uložených v [http://www.isan.org centralizované registrační databázi systému ISAN (repozitáři ISAN)]. Úplné záznamy mohu využívat členové systému, internetové veřejnosti je poskytován, bohužel, jenom minimální metadatový záznam, který zahrnuje číslo ISAN. Využíván je metadatový formát založený na XML.
 
Databáze systému ISAN byla založena na základě záznamů již dříve existující databáze [http://www.agicoa.org/ asociace AGICOA] (měla přibližně 400 000 záznamů). Celkový fond metadatových záznamů současné centrální registrační databáze ISAN je k roku [[2011]] více než '''550 000'''. Dle zveřejněných [http://www.isan.org/docs/ISAN_Presentation_April2010 statistik] je v registrační databázi ISAN obsaženo co do typu zaregistrovaných [[Audiovizuální dílo|audiovizuálních děl]] cca 60 % záznamů televizních seriálů, 13 % záznamů [[Dokumentární film|dokumentárních filmů]], 12 % záznamů celovečerních filmů, 8 % záznamů televizních zábavných pořadů aj. Z hlediska geografického databáze zahrnuje cca 60 % děl ze [[Severní Amerika|Severní Ameriky]] a 33 % ze [[Západní Evropa|Západní Evropy]]. Zhruba 45 % děl vzniklo po roce [[1996]] a 55 % děl je staršího data.
 
==Reference Citace ==
<references />
 
== ExterníBibliografické odkazyreference ==
* ISO 15706-1:2002. ''Information and documentation – International Standard Audiovisual Numer – Part 1: Audiovisual work identifier''. Geneva : International Organization for Standardization, 2002-11-15, 2008-10-03. 12 s. [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 International Standard]
* ISO 15706-2:2007. ''Information and documentation – International Standard Audiovisual Numer – Part 2: Version identifier''. Geneva : International Organization for Standardization, 2007-06-25, 2010-09-22. 20 s. [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35581 International Standard]
97

editací