Otevřít hlavní menu

Změny

bez shrnutí editace
=== Registrační agentury ISAN ===
 
Rutinní práci systému ISAN zabezpečují dále registrační agentury (RA). K roku [[2011]] je jich plně funkčních již 19. Jejich úplný seznam je k dispozici na [http://www.isan.org/portal/page?_pageid=163,41105&_dad=portal&_schema=PORTAL webových stánkách agentury ISAN IA]. 16 agentur se ke vstupu do systému připravuje (včetně [[Česko|České republiky]], žádost v roce [[2006]] podala také [http://www.asociaceproducentu.cz/ Asociace producentů v audiovizi]).
 
Registrační agentury zajišťují specifické úkoly a služby. Přijímají a zpracovávají žádosti o registraci účastníků systému ISAN a žádosti o registraci samotných identifikátorů ISAN (včetně metadat) v oblasti své působnosti. Garantují, že přijaté žádosti budou registrovány podle stanovených metodik ISAN-IA a ve stanovené lhůtě. Jsou zodpovědné za zpracování, resp. kontrolu popisných informací (metadat) k audiovizuálnímu dílu, jež jsou ukládány v databázi systému ISAN. Sestavují a udržují statistická data a data o finančních transakcích spojených s jednotlivými činnostmi. Výkazy o činnosti předávají ISAN-IA. Zabezpečují úlohy v oblasti školení svých uživatelů včetně konzultační činnosti.
97

editací