Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Standardní číslo ISAN by u audiovizuálních děl v analogovém formátu mělo být bezpečně zafixováno na matrici díla a jiných archivních kopiích. Pro starší díla se předpokládá zajištění bezpečné vazby mezi dílem a záznamem tohoto díla v nějaké databázi, která obsáhne číslo ISAN. Číslo lze tisknout také na obal matrice, pokud to je možné, a může ho obsahovat také jakákoliv doprovodná dokumentace k audiovizuálnímu dílu.
 
Pro audiovizuální díla v digitální podobě (např. na discích [[DVD]] (Digital Versatile Disc), resp. [[DVD]]-Video, discích [[Blu-ray]] aj.) by mělo být číslo ISAN zakódováno v příslušné matriční kopii díla. To by umožnilo přenos tohoto čísla do jakékoliv další následné legálně vyrobené kopie díla. Známé standardy [[MPEG]]-7 a [[MPEG]]-21, určené pro kódování audiovizuálních a multimediálních objektů, již zajišťují patřičné místo pro identifikátor ISAN.
Mezinárodní agentura ISAN IA (viz dále) také vyvinula doporučený postup kódování čísla ISAN v dvourozměrném čarovém kódu.
 
 
'''Mezinárodní agentura ISAN''' (angl. [http://www.isan.org ISAN International Agency, zkráceně ISAN IA]) byla založena a uvedena do činnosti bezprostředně po schválení mezinárodní normy v roce 2002.
Její úlohy včetně webové prezentace oficiálně zajišťuje '''Nadace ISAN''' (angl. ISAN Foundation), kterou tvoří trojice organizací známých z oblasti audiovizuálního a filmového průmyslu: '''Mezinárodní federace asociací filmových producentů''' (fr. [http://www.fiapf.org/ Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Film, zkráceně FIAPF]), '''Asociace mezinárodní kolektivní správy audiovizuálních děl''' (fr. [http://www.agicoa.org/ Association de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelles, zkráceně AGICOA]) a '''Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů''' (fr. [http://www.cisac.org Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs, zkráceně CISAC]), která se od počátku významně podílela na zrodu normy a celého systému. Sídlo ISAN IA je lokalizováno v [[Ženeva|Ženevě]] v prostorách sídla asociace AGICOA (26, rue de Saint Jean, CH 1203, [[Ženeva|ŽenevaGeneva]], [[Švýcarsko|Switzerland]]).
 
Mezinárodní agenturu ISAN zajišťuje řadu činností a služeb. Zřizuje '''registračních agentury (RA) '''. Udržuje a rozvíjí jednak '''centrální databázi registrovaných účastníků''' systému ISAN, jednak podstatnou '''centrální registrační databázi ISAN''' s metadatovými záznamy audiovizuálních děl. ISAN IA podporuje, koordinuje a kontroluje činnosti celého systému ISAN ve shodě s ustanoveními mezinárodní normy ISAN. Rozvíjí a monitoruje procesy související s přístupem k registračním databázím. Zajišťuej kompletní dokumentaci celého systému, řada dokumentů je dostupná také veřejně z [http://www.isan.org webové prezentace systému ISAN].
== Přidělování identifikátorů ISAN ==
 
Číslo ISAN je přidělovánpřidělováno nějakému audiovizuálnímu dílu '''příslušnou registrační agenturou ISAN''' na základě '''žádosti''' tvůrce nebo producenta.
 
Povinností registračních agentur ISAN je bezprostředně po přidělení čísla ISAN a jeho registraci včetně metadat s ním spojených zpravit o tom všechny zainteresované strany.
98

editací