Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla: Porovnání verzí