Otevřít hlavní menu

Změny

bez shrnutí editace
Identifikátor ISAN trvale identifikuje audiovizuální [[Dílo|díla]]. '''Audiovizální dílo''' (angl. Musical work) je mezinárodní normou definováno jako „[[dílo]] sestávající ze sledu spojených obrazů, s nebo bez doprovázejícího zvuku, jež je určeno k zobrazení jako pohyblivý obraz prostřednictvím příslušných zařízení, bez ohledu na nosič počáteční nebo následné fixace“ <ref>[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=28779 ISO 15706:2002, čl. 1.3]</ref>. Ke konkrétním '''typům audiovizuálních děl''', jimž může být přidělováno číslo ISAN, patří: komerční a reklamní filmy včetně filmů o filmu, dokumentární a výukové filmy, celovečerní filmy, záznamy živých událostí (sportovních, kulturních aj.), multimédia, pokud obsahují nějaký audiovizuální prvek, zpravodajské, publicistické aj. zprávy, záznamy provedení uměleckých děl, dramatická seriálová audiovizuální díla, krátké umělecké filmy, televizní zábavné pořady, televizní filmy, hudební videoklipy aj. V případě verzí audiovizuálních děl bude vždy nové číslo ISAN přidělováno například úplným a zkráceným verzím, barevným a černobílým verzím, jazykovým verzím děl, digitalizovaným verzím původních analogových děl apod.
 
Číslo ISAN může být dále přidělováno také '''složeným audiovizuálním dílům''', která se skládají z více jiných audiovizuálních děl nebo částí jednoho audiovizuálního díla (například film, který obsahuje části [Animovaný film|animovaných kreslených filmů] nebo jiných filmových [Klip|klipů]). Identifikátor ISAN může získat také '''seriálové audiovizuální dílo''' (produkované v jednotlivých [[Epizoda|epizodách]] nebo částech, jež jsou vzájemně spojeny a mají zpravidla společný název).
 
== Struktura a syntax identifikátoru ==
 
Číslo '''ISAN''' se skládá celkem z 24 [[Šestnáctková soustava| hexadecimálních číslic]] (96 bitů). Číslo ISAN je rozděleno do tří segmentů. První segment je '''kmenový''' a tvoří ho 12 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] (viz písmeno R=Root v modelu čísla níže v textu). Druhý segment, který tvoří 4 [[Šestnáctková soustava|hexadecimální číslice]], je '''segmentem pro identifikaci [[epizoda|epizod]] nebo částí seriálového audiovizuálního díla''' (viz písmeno E=Episode v modelu čísla níže v textu). Číslo ISAN '''nemá v žádné z částí konkrétní význam týkající se AV díla'''. Pokud nejde o epizody nebo části seriálového audiovizuálního díla, je druhý segment tvořen 4 nulami. '''Kontrolní číslice''' (X) bude připojována vždy při prezentaci čísla ISAN ve formě čitelné člověkem (není součástí celkového počtu číslic celého identifikátoru). Může jít o číselný nebo písmenný znak. Vypočítává se ze základních 16 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] podle systému MOD 37, 36, který specifikuje mezinárodní norma [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31531 ISO/IEC 7064:2003]. Pokud se má číslo zapisovat nebo tisknout na konkrétní produkty audiovizuálních děl, bude na začátku opatřeno zkratkou ISAN a jednotlivé části budou odděleny spojovníkem. Dalších 8 [[Šestnáctková soustava|hexadecimálních číslic]] ve '''třetím segmentu''' je zahrnuje '''kód verze''' audiovizuálního díla (viz písmeno V=Version v modelu čísla). Pokud nebude identifikována žádná verze díla, budou pozice obsazené 8 nulami. Na konci kódu pro verze následuje další '''kontrolní číslice''' (Y), která se vypočítává ze všech předchozích 24 číslic (mimo kontrolní číslici X).
 
Obecný model čísla ISAN je:
97

editací