Přirozená soustava jednotek: Porovnání verzí

m
(poznámka o aktuálním pozorování k interpretaci Planckovy délky)
 
 
V některých případech je v oblasti [[kinetická teorie látek|kinetické teorie]] vhodné použít namísto '''Boltzmannovy konstanty''' jako variantní volbu její dvojnásobek, který umožní normalizovat polovinové koeficienty u [[ekvipartiční teorém|příspěvků k energii soustavy od jednoho stupně volnosti]] <math>u_i = \fractfrac{1}{2}kT</math>. Tato alternativní volba má však ve všech níže uváděných soustavách přirozených jednotek dopad pouze na velikost základní jednotky teploty, kterou snižuje na polovinu, ostatní základní jednotky zůstávají stejné.
 
== Planckova soustava jednotek ==