Systematická teologie: Porovnání verzí

m
link fix
m (link fix)
m (link fix)
{{viz též|Teologie}}
Mezi obory, kterými se systematická teologie zabývá, a jejich předměty patří:
* [[trinitární teologie]] – zkoumá Boha jako společenství tří osob: [[Trojice]], pojednává o Nejsvětější Trojici; v současnosti se v rámci tohoto traktátu rozvíjí zvláštní část o Duchu Svatém, neboli pneumatologie. Trinitologie zkoumá Boha jako společenství 3 osob – trojici - z latinského trinitas, zabývá se křesťanským dogmatem o Nejsvětější trojici – náleží vedle christologie k základním teologickým odvětvím. Učení o trojici formulovala církev na 4 ekumenických koncilech ([[První nikajský koncil]], [[První konstantinopolský koncil]], [[EfeskýEfezský koncil]], [[Chalkedonský koncil]]) a je zahrnuto křesťany v obecně uznávaných vyznáních víry, zvláště v [[Nicejsko-konstantinopolské vyznání]].
* [[christologie]] – [[Ježíš Kristus]], jeho [[přirozenost]], vztah mezi božstvím a lidstvím v Kristu. Název pochází z řeckého Christos (Chrestos) – pomazaný, [[Logos]] – slovo, řeč, nauka. Cristologie se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem. Zkoumá vztah Ježíše a Boha, církve a jednotlivého křesťana. Zabývá se jeho Božstvím a lidstvím.
* [[pneumatologie]] – [[Duch Svatý]] je odlišen od Otce a Syna, ale je s nimi téže podstaty [[Homoúsios]]. Jako symbol je holubice nebo plamen. V Novém Zákoně existuje Duch svatý jako samostatná osoba. Podle křesťanské víry počala Marie syna Ježíše prostřednictvím Ducha svatého. Ježíš pak přijímá zvláštním způsobem Ducha svatého při svém křtu v řece Jordán Matouš 3,16-17. Příslib Ducha svatého tvoří jedno z hlavních témat při své řeči na rozloučenou v Janově evangeliu.