Inventura: Porovnání verzí

Přidáno 1 868 bajtů ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
m (odebrána Kategorie:Společnost za použití HotCat)
* v [[lingvistika|lingvistice]] pak např. pro zjišťování slovní zásoby daného [[jazyk (lingvistika)|jazyka]], evidenci repertoáru jeho [[jazyková jednotka|jazykových jednotek]] apod.
* slovo ''inventura'' se pak v přeneseném smyslu slova občas objevuje např. v názvech některých [[drama]]tických děl - viz ''[[Malá noční inventura]]'' apod.
 
 
=== Inventarizace sbírek ===
 
Inventarizace sbírek je kontrola reálného stavu sbírkových předmětů s evidenčním záznamem. Kontroluje se jeho stav, způsob uložení, případná potřeba konzervace, preparace nebo restaurování, způsob jeho uložení a prostředí v němž je uložen. V každém kalendářním roce se stanoví počet sbírkových předmětů k inventarizaci tak, aby cela sbírka byla inventarizovaná nejpozději v průběhu 10 let, v případě, že je součástí sbírky více jak 500 000 věcí movitých, v průběhu 15 let. Během jednoho roku se však musí inventarizovat nejméně 5% všech věcí, které sbírku tvoří.
 
Ministerstvo kultury může nařídit tzv. mimořádnou inventarizaci a to z těchto důvodů:
 
# pokud došlo k odcizení sbírkových předmětu a je třeba zjistit rozsah škody
# po přestěhování sbírky do jiných prostor
# byla-li sbírka poškozena vnějšími vlivy
# nemohla-li být provedena řádná inventarizace v uplynulém kalendářním roce
 
Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná inventarizační komise, kterou jmenuje vlastník sbírky. V případě mimořádné inventarizace je tato komise jmenována ministerstvem kultury. Po dokončení inventury sepíše tato komise zápis, který obsahuje datum, jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventarizaci provedli. Tento zápis předloží vlastníku sbírky, popřípadě ministerstvu kultury. Pokud komise zjistí rozdíl mezi evidenčním záznamem a skutečným stavem sbírkového předmětu, přiloží protokol, ve kterém jsou tyto rozdíly zapsány a zdůvodněny. Vlastník sbírky, popřípadě ministerstvo, učiní opatření k jejich nápravě.
 
==Vztah k účetnictví a daňovým předpisům==
*Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
*Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
* Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
==Související články==
* [[Daňová evidence]]
Neregistrovaný uživatel