Palivový článek: Porovnání verzí

Přidáno 424 bajtů ,  před 9 lety
 
=== Palivové články s alkalickým elektrolytem (AFC) ===
Patří mezi nejstarší palivové články, jako elektrolyt využívají vodný roztok alkalického hydroxidu (NaOH, KOH) zafixovaný do nejčastěji azbestové matrice. Při koncentracích 85 wt. %, kdy se již jedná o taveninu KOH, může provozní teplota dosahovat až 230°C. Při koncentracích 35-45 wt. % se již jedná o vodný roztok, kdy provozní teplota bývá do 92°C [23]. Coby palivo slouží čistý vodík a jako oxidační činidlo čistý kyslík, nebo vzduch zbavený oxidu uhličitého, který by reagoval spolu s elektrolytem podle rovnice:
Jako elektrolyt se používá vodný roztok alkalického hydroxidu ([[NaOH]], [[KOH]]) zafixovaný do [[azbest|azbestové]] [[matrici|matrice]]. Jako palivo slouží čistý vodík a jako okysličovadlo čistý kyslík, nebo vzduch zbavený oxidu uhličitého, který by reagoval spolu s elektrolytem na uhličitan draselný. V takovýchto palivových článcích lze použít veliké množství typů katalyzátorů, nejsme tedy odkázání pouze na katalyzátory na bázi platiny. Účinnost přeměny čistého vodíku na elektrickou energii dosahuje až 60%. Tyto palivové články se uplatňují především ve vesmírných a vojenských aplikacích.
2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
Uhličitan draselný, který při této reakci vzniká by nám zanesl azbestovou matrici. V takovýchto palivových článcích lze použít veliké množství typů katalyzátorů, nejsme tedy odkázání pouze na katalyzátory na bázi platiny. Jako katalyzátory se uplatňují Ni a Ag, jejich oxidy a ušlechtilé kovy. Tyto palivové články se uplatňují především ve vesmírných a vojenských aplikacích.
4 H2O + O2 + 4e- → 4 OH-
2 OH- + H2 → 2 H2O + 2 e-
 
=== Palivové články s polymerní membránou (PEMFC) ===
Neregistrovaný uživatel