Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie: Porovnání verzí

(→‎Reference: <references/>)
Druhé zasedání protifašistické rady se konalo v [[Jajce]], v období od [[21. listopad|21. listopadu]] do [[29. listopad|29. listopadu]]. Tito prohlásil AVNOJ vedoucím orgánem v zemi. Byly dále konkretizovány body poválečného zřízení země:
 
* Bude vytvořena federativní Jugoslávie, založená na právu sebeurčení. V souladu s tím bylo plánováno, že jihoslovanské národy, tedy nyní již [[Srbové]], [[Chorvati]], [[Slovinci]], [[Makedonci]] a [[Černohorci]] jmenovitě (nikoliv již pouze Srbové, Chorvati a Slovinci jako v časech království) budou mít jednotná práva ve všech republikách. Byly nyní považovány za tzv. [[konstitutivní národ|konstitutivní národy]]. Byl tedy přijat [[Sovětský svaz|sovětský]] model decentralizace státu a vícestupňové federace (tzn. jednotlivé celky mají na svém území další ještě podřízené jednotky). Tento návrh byl sice odsouhlasem, [[MošeMoša Pijade]] však žádal otevřít ještě otázku možného [[právo na sebeurčení|práva na sebeurčení]] chorvatských Srbů.<ref name="Troud65">{{Citace monografie
| příjmení = Troud
| jméno = Gilles