Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie: Porovnání verzí

Druhé zasedání protifašistické rady se konalo v [[Jajce]], v období od [[21. listopad|21. listopadu]] do [[29. listopad|29. listopadu]]. Tito prohlásil AVNOJ vedoucím orgánem v zemi. Byly dále konkretizovány body poválečného zřízení země:
 
* Bude vytvořena federativní Jugoslávie, založená na právu sebeurčení. V souladu s tím bylo plánováno, že jihoslovanské národy, tedy nyní již [[Srbové]], [[Chorvati]], [[Slovinci]], [[Makedonci]] a [[Černohorci]] jmenovitě (nikoliv již pouze Srbové, Chorvati a Slovinci jako v časech království) budou mít jednotná práva ve všech republikách. Byly nyní považovány za tzv. [[konstitutivní národ|konstitutivní národy]]. Byl tedy přijat [[Sovětský svaz|sovětský]] model decentralizace státu a vícestupňové federace (tzn. jednotlivé celky mají na svém území další ještě podřízené jednotky). Tento návrh byl sice odsouhlasem, [[Moše Pijade]] však žádal otevřít ještě otázku možného [[právo na sebeurčení|práva na sebeurčení]] chorvatských Srbů.<ref name="Troud65">{{Citace monografie
| příjmení = Troud
| jméno = Gilles
| odkaz na autora =
| titul = Etnički sukobi u Titovoj Jugoslaviji
| vydavatel = Izdavačka Knjižarica Zorana Stojadinovića
| místo = Sremski Karlovci
| rok = 2001
| počet stran = 324
| isbn =
| kapitola = Stav Kominterne i KP Jugoslavije prema nacionalnom pitanju od 1920. do 1946. godine
| strany = 65
| jazyk = srbština
}}</ref>
 
* Bude vytvořena [[národní rada osvobození Jugoslávie]] se sídlem v Jajce a bude fungovat jako dočasná vláda.
* Tito se stane [[maršál]]em Jugoslávie a premiérem.
* AVNOJ bude moci uzvaírat smlouvy za jugoslávskou vládu v zahraničí.
* Král [[Petr II. Karađorđević|Petar II. Karađorđević]] neusedne na trůn<ref name="Troud65"/> a nenavrátí se do vlasti do okamžiku, než se v [[referendum|referendu]] rozhodne o statusu [[monarchie]].
 
Většina obyvatelstva v Jugoslávii paradoxně přístup partyzánů podpořila. Kromě toho, že se totiž ukázal Tito se svými bojovníky jako rozhodná síla proti fašistům, byla také většina lidu ze starého království zklamána a naděje nové a lepší společnosti v něm vzbudily pozitivní odezvu.