Alternativní trest: Porovnání verzí

Přidány 3 bajty ,  před 9 lety
m
oprava chyb
m (oprava chyby)
m (oprava chyb)
 
== Jednotlivé tresty ==
Tresty v této části jsou seřazeny dle jejich pořadí v zákoně, tedy od nejpřísnějšího domácího vězení po zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Určitou výjimkou je trest vyhoštění, který sice znamená podstatný zásah do práv a svobody jedince, nicméně ho nelze uplatnit na občany České republiky.<ref>zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod, článek 14 </ref> Taktéž určitou výjimkou je podmíněné odsouzení k trestů odnětí svobody (popř. s uloženým dohledem), neboť samotné odnětí svobody je v našem trestním právu nejpřísnější trest<ref>zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, § 52</ref>, nicméně tato varianta už ze své podstaty znamená menší zásah do práv a svobody jedince, než trest domácího vězení.
 
=== Domácí vězení ===
 
=== Propadnutí majetku ===
Propadnutí majetku je nejpřísnější majetkový trest. Zpravidla bývá uložen u za zvlášť závažné zločiny, jímž pachatel pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch, nicméně může být uložen samostatně v případě, že zákon uložení tohoto trestu za spáchaný zločin dovoluje a jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a k osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. Může postihnout veškerý majetek nebo jen část, kterou určí soud. Majetek připadá státu. Nesmí se však v dotknout majetkových hodnot, které jsou nezbytné např. Kk uspokojení životních potřeb odsouzeného či jeho potomků.
 
=== Peněžitý trest ===
Peněžitý trest může být uložen jako samostatný trest, ale často bývá uložen i jako trest vedlejší. Jeho výměra je stanovena nově ve formě tzv. denních pokut, které vyjadřují závažnost trestného činu prostřednictvím počtu denních sazeb. To ovšem neznamená, že pachatel bude splácet řadu menších částek, je to způsob výpočtu celkové částky. Denní sazba může být stanovena v rozmezí 100 - 50 000 . Počet denních sazeb je možno udělit v rozmezí 20 a 730. Maximální výměr tedy činní 36.5 mil. Kč. V případě, že odsouzený nezaplatí, může mu soudem být uložen náhradní trest odnětí svobody až na 4 roky.
 
=== Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty ===
 
=== Zákaz pobytu ===
Tento trest je udělován pachateli z důvodu zamezení páchání další trestné činnosti. Není možné ho udělit na místo trvalého bydliště. Pokud dotyčný potřebuje navštívit v osobní záležitosti danídané místo, musí předem upozornit policii, která mu může (ale i nemusí) udělit povolení.
 
=== Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce ===