Soutěž o návrh: Porovnání verzí

Přidáno 56 bajtů ,  před 11 lety
m
drobnosti +Upravit
Bez shrnutí editace
m (drobnosti +Upravit)
{{upravit|hlavně odstranit zbytečný tag <nowiki></br></nowiki>}}
 
{{Infobox začátek|okraj=2}}
{{Infobox hlavička|barva=pink|text='''Soutěže o návrh'''}}
{{Infobox konec}}
 
'''Soutěž o návrh''' je umělý, formalizovaný typ [[:Soutěž|soutěže]], provokující lidskou [[:Tvořivost|tvořivost]] a mobilizující rozvinuté i skryté schopnosti. Je cílem je nalézt návrh nebo řešení budoucí realizace. Je jedním z nejstarších typů řízené [[:Soutěž|soutěže]] doprovázejících [[:Civilizace|civilizaci]] od počátku.
'''Soutěž o návrh'''
je umělý, formalizovaný typ [[:Soutěž|soutěže]], provokující lidskou [[:Tvořivost|tvořivost]] a mobilizující rozvinuté i skryté schopnosti. Je cílem je nalézt návrh nebo řešení budoucí realizace. Je jedním z nejstarších typů řízené [[:Soutěž|soutěže]] doprovázejících [[:Civilizace|civilizaci]] od počátku.
 
== Charakteristika ==
[[:Soutěž|soutěž]] o [[:Návrh|návrh]] je druh soutěže, který má přinést vyřešení přímo základního problému, zápletky nebo otázky nastávajícího úkolu. Je to tehdy, kdy má být vytvořeno něco, co vytvořeno dosud nebylo, co je potřebné, chybí a jehož vznik vyžaduje mimo jiné invenci strategii, [[:Invence|invenci]] a komplexní tvůrčí úsilí. Pro úspěch jsou ale stejně tak potřebné i [[:kompetence|kompetence]], erudice a profesionalita, které jsou při hodnocení výsledku (návrhu) většinou dobře rozpoznatelné přímo z návrhu samotného. Ve světě je nejznámější, nejčastěji používaný a zároveň nejvíce rozvinutý způsob soutěže o návrh je [[:Architektonická soutěž|architektonická soutěž]]. Architektonická soutěž má také ze všech typů soutěží a to jak kreativních tak hospodářských nejdelší tradici v řádech staletí.
 
 
 
== Historie ==
Z historie je známo několik odkazů o existenci, první z nich jsou z [[:Antika|antiky]]. Nejčastěji to byly návrhy uměleckých děl, [[:Socha|soch]],<br/> staveb, oslavných [[:Epos|eposů]] ale i strategických a obranných řešení. Bylo to vždy, kde mělo být něco významného realizováno. <br/> Aby dopředu jasné, jaký bude charakter, podoba realizovaného díla byl dopředu potřebný jeho návrh-jeho [[:Řešení|řešení]]. <br/>Ten ideální byl teprve hledán. Aby návrh byl co nejlepší, využilo se výhody, že po jeho plnění dychtí více nebo i mnoho řešitelů. Bylo ověřeno, že zápolení přináší nejlepší, někdy i netušené výsledky. <br/>Velký rozvoj soutěží o návrh nastal se vznikem a rozvojem [[:Liberální|liberální]] společnosti zejména po roce 1830 a 1848. Několik desetiletí po této době by mohlo být označeno zlatým věkem těchto soutěží, zejména v hlavních [[:Metropole|metropolích]] jich bylo uskutečněno mnoho stovek až tisíc. Lze pozorovat zřetelné korelace mezi mírou korupce a ochotou veřejných autorit vypisovat soutěže o návrh. Obvykle se mohou nejvyspělejší kulturou soutěží o návrh pochlubit [[:Skandinávie|skandinávské]] země zejména pak [[:Finsko|Finsko]] Nov7 Zéland a z poněkud jiných příčin také Francie.
 
<br/>
== Základní parametry ==
Základní vlastnosti a parametry vychází z funkčního faktu, že má-li být něco náročného, složitého nebo velkolepého vytvořeno, je nezbytné, aby bylo dříve navrženo. Komplikovanou věc je nezodpovědné ba téměř nemožné realizovat bez předchozího návrhu. Vychází z principu, že návrh v moderních a vyspělých vztazích předchází realizaci a na správnosti a kvalitě návrhu podmiňuje úspěch realizace. Úspěch realizace je přímo kauzálně determinován autonomií návrhu i dostatečným rozestupem mezi návrhem a realizací. Jen návrh, kterému je věnována dostatečná péče a který je posléze podroben následné kritické reflexi, může být východiskem úspěchu samotné (mnohem nákladnější) realizace. Ještě před tím ale musí být splněna podmínka svědomité přípravy (ještě před návrhem) a správnosti postupu mezi návrhem a realizací. Návrh také může upozornit na nerealistické meze záměru, zavčas odhalit nebezpečí a zamezit řádově větším škodám. Správný návrh vycházející z dobré předchozí přípravy je jediným možným východiskem ke kontrole finančních nákladů a stanovení potřebného poměru kvality a nákladů.<br/>
Soutěž o návrh dobře čelí pokusům o zmanipulování, mezi jednotlivými druhy těchto soutěží jsou však rozdíly v těchto vlastnostech. Lze očekávat důmyslné pokusy jak poškodit korupčním a klientelním jednáním i tyto druhy soutěží a je tedy potřebné připravovat další a nová opatření jak tomu čelit.
Právní rámec
 
 
== Právní rámec ==
<br/>Již v minulosti aby soutěže o návrh splnili svůj účel, bylo potřeba je upravit pevnými pravidly. Ty se zprvu formovaly na základě zvykového práva. První úpravy pozitivním právem doznala nejdříve vlajková loď soutěží o návrh - architektonické soutěže (v polovině 19. století). Tehdy řada klíčových budov moderní historie vznikla na základě soutěží o návrh. Mezi časné právní úpravy patřily soutěžní řády (regule) architektonických soutěží. V České republice je soutěž o návrh upravena v hlavě V. Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. § 102-109. Tento zákon v obecnosti upravuje vypsání soutěže pro veřejnoprávní vypisovatele. Je však třeba v konkrétních rysech přihlédnou dále ke speciálním právním úpravám, kupříkladu v případě architektonických soutěží k Zákonu o výkonu povolání architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě č. 360/92 Sb. a podzákonných norem, které z tohoto zákona vycházejí a patrně též k zákonu autorskému č. 121/2000 Sb.
 
== Typy a druhy soutěží ==
* Tomáš Hejduk, Veronika Křesťanová: Soutěž o nejlepší architektonický návrh a následné zadání vypracování projektové dokumentace ve světle zákona o zadávání veřejných zakázek. In. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha Karolinum 2009
* Petr Serafin, David Dvořák: Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Praha (ABF) 2009.
 
== Externí odkazy ==
http://www.ecb.int/euro/banknotes/html/design.cs.html<br/>
http://www.zelpage.cz/zpravy/8196<br/>
http://www.po-russki.cz/content/hymny-sssr-ruska<br/>
 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/verejne-zakazky/cast4.aspx<br/>
 
[[Kategorie:Hospodářská soutěž]]
[[Kategorie:Veřejné finance]]