Dopravní obslužnost: Porovnání verzí

Přidány 2 bajty ,  před 10 lety
bez shrnutí editace
Podle [[Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících|zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů]] se dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.
 
Základní dopravní obsluha území veřejnou dopravou se považuje za součást základních sociálních práv občana [[Evropská unie|EU]]. Rozsah sítě a přepravní možností linkové autobusové dopravy i železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů. Je bezpodmínečně nutné zkvalitnit nabídku pro cestujícího podle jednotných norem. Aby veřejná osobní hromadná doprava byla dostatečně silným konkurentem dopravy individuální, je zapotřebí optimalizovat stávající systém dopravní obsluhy území. Je nutné, aby se krajské úřady systematicky zabývaly optimalizací dopravní obsluhy území ve svých regionech, neboť pouze tak lze kvalifikovaně reagovat na stávající situaci ve veřejné osobní dopravě a zbrzdit trvalý pokles přepravovaných osob a omezování spojů a optimálně využít finanční prostředky na udržení potřebné dopravní obsluhy regionů. <ref>CHLAŇ Alexander; STEJSKAL Petr (2008). ''Tarify a ceny v dopravě, [[Univerzita Pardubice]]''. ISBN 978-80-7395-104-7 Skripta [[Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice|Dopravní fakulty Jana Pernera]] Tarify a ceny v dopravě.</ref>
 
== Reference ==
47

editací