Advokát: Porovnání verzí

Přidáno 40 bajtů ,  před 10 lety
m
upřesnění
(doplnění k titulu judr.)
m (upřesnění)
* má plnou [[způsobilost k právním úkonům]]
* je bezúhonný
* získal vysokoškolské vzdělání v rámci [[Magistrmagistr|magisterského]] studijního programu v oblasti práva studiem na [[Fakulty vysokých škol v Česku podle oborů#Právo|vysoké škole v České republice]] (případně jiné uznatelné vzdělání)
* vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako [[advokátní koncipient]]
* složil [[Advokátní zkouška|advokátní zkoušku]]
* složil do rukou předsedy [[Česká advokátní komora|advokátní komory]] [[slib]]: ''„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu ctít právo a etiku povolání advokáta a chránit lidská práva. Slibuji, že budu dodržovat povinnost mlčenlivosti a dbát důstojnosti advokátního stavu.“''
 
Na rozdíl od období let 1868 až 1948 již není podmínkou výkonu advokacie získání titulu [[doktor práv|doktora práv]] (JUDr.), zcela postačuje titul [[Mgr.]], ačkoli v obecném povědomí označení všech advokátů jako doktorů přetrvalo.<ref>§ 1 písm. c) zákona č. 96/1868 ř.z., advokátní řád</ref><ref>JUDr. [[Jaroslav Mellan]]: Trestní řízení v praksi, [http://jinepravo.blogspot.com/2009/08/kratochvilne-cteni-k-srpnovym-okurkam.html Obhájce a advokát kouzla zbavený], úryvek na blogu Jiné právo</ref><ref>[http://www.cak.cz/files/177/BA_97_02.pdf Stanovisko ČAK k označování absolventů vysokých škol v právních oborech], Bulletin advokacie č. 2/1997, str. 74</ref>
 
Zápis do seznamu je vyloučen u toho, komu bylo uloženo jako [[kárné opatření]] vyškrtnutí ze seznamu advokátů, pokud se na něho pro uplynutí doby nehledí, jako by mu toto kárné opatření uloženo nebylo. Nelze také zapsat osobu, která byla v posledních pěti letech vyškrtnuta ze seznamu z důvodu prohlášení [[konkurs (právo)|konkursu]], povolení [[vyrovnání (právo)|vyrovnání]] nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku na něho nebo na právnickou osobu, v níž byl společníkem. Osoba žádající o zápis nesmí být v [[Pracovní právo|pracovněprávním]] poměru nebo služebním poměru s výjimkou pracovního poměru k České advokátní komoře, advokátovi nebo právnické osobě zřízené k výkonu advokacie, pracovního poměru [[Vysoká škola|vysokoškolského]] učitele nebo vědeckého pracovníka v oboru právo u [[Akademie věd České republiky]]. Také nesmí vykonávat žádnou jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie.