Akademický titul: Porovnání verzí

Přidáno 170 bajtů ,  před 10 lety
m
doplnění, oprava
(+ tedy ještě doplnění farmacie + styl a ref.)
m (doplnění, oprava)
=== Historie udělování titulů na českých vysokých školách ===
==== Do roku 1953 ====
Od středověku byly udíleny tituly ''[[bakalář]]'', ''[[magistr]] (svobodných umění)'' a ''[[doktor]]''. Nejdříve bylo třeba získat titul bakaláře (''baccalaureatus'' – vavřínem ověnčený), aby mohl student ve studiu pokračovat a získat některý titul vyšší. Titul magistra svobodných umění byl stejně jako titul bakalářský udělován na přípravné fakultě svobodných umění (tzv. [[artistická fakulta]]), doktorské tituly na vyšších [[fakulta|fakultách]] odborných ([[teologická fakulta|teologické]], [[právnická fakulta|právnické]] a [[lékařská fakulta|lékařské]]).<ref>[[Ottův slovník naučný]], heslo „Doktor“</ref>
 
Později fakulta artistická zanikla a byla nahrazena odbornou fakultou filozofickou, čímž vzniká titul doktora filosofie a naopak přestává být užívanužíván bakalářský a magisterský titul. Na této nové fakultě zůstalo zachováno jen ''magisterium farmacie'' ([[PhMr.]]).<ref>Nařízení ze dne 16. prosince 1889, č. 200/1889 ř. z., jímž se vydává nový studijní a zkušební řád farmaceutický</ref> Doktorský titul se pak rozlišoval podle toho, na které z odborných fakult byl získán. Podle jednotného studijního řádu ministerstva kultu a vyučování z roku 1850, doplněného nařízeními o jednotlivých rigorózních řádech,<ref>Nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř.z., kterýmž se universitám království a zemí v radě říšské zastoupených vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na fakultách světských (rigorosní řád fakulty věd právních a státních, rigorosní řád fakulty lékařské, rigorosní řád fakulty filosofické), ve znění nařízení ze dne 16. března 1899, č. 56/1899 ř.z., jímž mění se rigorosní řád pro filosofické fakulty universit království a zemí na říšské radě zastoupených, a ve znění nařízení ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř.z., jímž mění se rigorosní řád pro lékařské fakulty nařízením ze dne 15. dubna 1872, Z. Ř. č. 57, vydaný. Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř.z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu.</ref> šlo konkrétně o tyto tituly:
* ''doktor teologie'' ([[ThDr.]])
* ''doktor práv'' ([[JUDr.]])
Později byly zavedeny také tituly ''doktora technických věd'' ([[RTDr.]]), ''doktora zemědělství'' ([[Dr. agr.]]) a ''doktora zvěrolékařství'' ([[MVDr.]]).<ref>Nařízení ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř.z., jímž se vydává rigorosní řád pro vysoké školy technické království a zemí na říšské radě zastoupených. Nařízení ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř.z., jímž se vydává rigorosní řád pro vysokou školu zemědělskou. Nařízení ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř.z., o rigorosním řádu pro dosažení doktorátu zvěrolékařství na vysokých školách zvěrolékařských.</ref> Akademický titul ale nebyl získáván automaticky absolvováním univerzity, protože systém vysokoškolského studia byl postaven jen na obligatorních státních zkouškách, kterých mohlo být během studia více a teprve po jejich úspěšném absolvování student mohl, ale nemusel, podstoupit obdobné zkoušky, tzv. ''„rigoróza“'', neboli přísné zkoušky doktorské. Tedy až po absolvování všech nutných rigoróz mu byl doktorský titul přiznán, i bez titulu ale mohl vysokou školu úspěšně dokončit.
 
Po vzniku [[Československá republika|první republiky]] byla tato úprava zachována, pouze díky tomu, že došlo k rozdělení původních filozofických fakult na [[filozofická fakulta|fakulty filozofické]] a [[přírodovědecká fakulta|fakulty přírodovědecké]]<ref>Nařízení vlády ze dne 24. června 1920, č. 392/1920 Sb., o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit</ref> vznikl další nový titul ''doktora přírodních věd'' ([[RNDr.]]). A později přibyl i titul ''doktora obchodních věd'' ([[RCDr.]]).<ref>Nařízení vlády ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb., kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních</ref>
 
==== Mezi lety 1953 a 1990 ====