Akademický titul: Porovnání verzí

Přidáno 308 bajtů ,  před 10 lety
m
+ do ref. nařízení k teologickému doktorátu
(+ další tři doktoráty z rakouska)
m (+ do ref. nařízení k teologickému doktorátu)
=== Historie udělování titulů na českých vysokých školách ===
==== Do roku 1953 ====
Od středověku byly udíleny tituly ''[[bakalář]]'', ''[[magistr]] (svobodných umění)'' a ''[[doktor]]''. Nejdříve bylo třeba získat titul bakaláře (''baccalaureatus'' – vavřínem ověnčený), aby mohl student ve studiu pokračovat a získat některý titul vyšší. Titul magistra svobodných umění byl stejně jako titul bakalářský udělován na přípravné fakultě svobodných umění (tzv. [[artistická fakulta]]), doktorské tituly na vyšších [[fakulta|fakultách]] odborných. Později fakulta artistická zanikla a byla nahrazena odbornou fakultou filozofickou, čímž vzniká titul doktora filosofie. Doktorský titul se rozlišoval podle toho, na které z odborných fakult byl získán. Podle jednotného studijního řádu ministerstva kultu a vyučování z roku 1850, doplněného nařízeními o jednotlivých rigorózních řádech,<ref>Nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř.z., kterýmž se universitám království a zemí v radě říšské zastoupených vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na fakultách světských (rigorosní řád fakulty věd právních a státních, rigorosní řád fakulty lékařské, rigorosní řád fakulty filosofické), ve znění nařízení ze dne 16. března 1899, č. 56/1899 ř.z., jímž mění se rigorosní řád pro filosofické fakulty universit království a zemí na říšské radě zastoupených, a ve znění nařízení ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř.z., jímž mění se rigorosní řád pro lékařské fakulty nařízením ze dne 15. dubna 1872, Z. Ř. č. 57, vydaný. Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř.z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu.</ref> šlo konkrétně o tyto tituly:
* ''doktor teologie'' ([[ThDr.]])
* ''doktor práv'' ([[JUDr.]])