Petr Karel

Připojil(a) se dne 12. 6. 2008
Odebráno 445 bajtů ,  před 9 lety
drobné úpravy
m (test zfunkčnění kategorizace)
(drobné úpravy)
 
==Oblasti zájmu na Wikipedii==
 
Mou hlavní zájmovou oblastí, aspoň co se týká aktivních zásahů do wikipedie, jsou přírodní vědy a matematika, zejména
 
Protože se jedná z velké části o „hotovou“ vědu, dobře pokrytou teoriemi a jejich experimentálním ověřením, chci se soustředit na
*precizování jednotlivých témat (úvodní učebnice pochopitelně používají mnohá zjednodušení, wikipedie umožňuje tato zjednodušení, často zažitá jako „zjevené pravdy“, uvádět na pravou míru, zpřesňovat formulace a komentovat souvislosti)
*odstraňování nepřesných a mylných představ šířených některou „populárněrádoby populárně-vědeckou“vědeckou literaturou a časopisy tzv. „vědeckého bulváru“.
 
'''Biologie'''
 
Protože se jedná z velké části o „živou“ vědu, neustále přepisující dogmatické pravdy původního přírodopisu, chci se soustředit na
*všechny nové objevy a výjimky z učebnicových pravidel a na opomíjené taxony, aby wikipedie ukazovala bohatost jevů i forem živého světa
*prosazování podstaty před formou, zejména fylogenetiky před taxonomií
*odstraňování nepřesných a mylných představ šířených některou „populárněrádoby populárně-vědeckou“vědeckou literaturou a časopisy tzv. „vědeckého bulváru“.
 
==Přístup==
 
'''Nevadí mi ani vykání ani tykání – užívejte co je vám milejší.'''
Sám budu před bližším seznámením užívat vykání, jsem tak od dětství zvyklý. Omlovám se všem, komu již tykám, že někdy budu vykat – nebude to proto, že bych tím chtěl naznačovat změnu vztahu, ale jen a pouze nedopatřením, kdy kvůli vrozenévzrůstající roztržitosti ztratím přehled.
 
'''„Live and let live“ & „Podstata nad formou“'''
 
Hodlám se chovat liberálně. Necítím potřebu mazat celé články ani jejich významné pasáže (nebudou-li chybné), spíše je budu upravovat a doplňovat. Chci se soustředit na obsahovou správnost a logickou stavbu stránek, nehodlám opravovatprosazovat u stránek zpracovaných jinými wikipedisty ryze formální nedostatkynáležitosti (u svých počinů se budu snažit i o formální správnost).
*U článků z oblasti vědy samozřejmě nepravdivá tvrzení odstraním nebo modifikuji, ale tam, kde existují dva přístupy, nehodlám natvrdo prosazovat svůj. U biologických stránek jsem například smířen s „přemírou“ oblíbené taxonomie, kteráale častobudu-li nenímít podložena skutečnými příbuzenskými vztahy organismů a je založena na nedefinovatelných kategoriíchčas, alepokusím je prostě u wikipedistů oblíbena. Pouze případně doplním poznámkyse o „nepříbuznosti“,doplnění protožefylogenetického na fylogenetické dopracování asi nebudu mít časpohledu.
*U článků z oblasti pseudovědy (pokud na ně náhodou narazím), která se jako věda tváří, budu usilovat, aby byly jednoznačně identifikovatelné svou kategorií Pseudověda, případně doplněny aspoň stručnou poznámkou, že se nejedná o obor vědy v současném chápání. Nebudu usilovat o jejich přepracování z pohledu vědy a její metodologie nebo o jejich smazání (budu se však snažit odstraňovat tvrzení, která se budou snažit pseudovědecká bádání a jejich nedoložené výsledky interpretovat jako postupy a poznatky současné vědy). Pseudověda je nepopiratelným společenským jevem, a není to jediný jev v lidském snažení o poznání (v nejširším slova smyslu, "uchopení") světa, který stojí mimo vědu (mnohem společensky významnější je třeba náboženská víra). Příslušná hesla by proto jako encyklopedicky významná ve wikipedii být měla a měla by respektovat svou metodologii - těžko na takové obory používat metodologii vědy. Předpokládám, že hesla této kategorie budou vyhledávat především zájemci, kterým pseudovědecké přístupy vyhovují, a ti si nejlépe úpravami zajistí pro ně nejvhodnější zpracování wikistránky podle vlastní pseudovědecké metodologie.
*Dávám přednost komplexně zpracovaným "stránkám", ze kterých lze získat informace podané z různých hledisek a souvislosti s příbuznými tématy. Zároveň však uznávám užitečnost "hesel", tedy klasicky encyklopedicky stručně zpracovaných položek (ve wikipedii poněkud "shazovaných" příznakem ''pahýl''), kterápokrývajících předmět názvu stránky pouze vymezením (definicí); mnohým čtenářům plně vyhovují - nemíním je proto tímto příznakem nálepkovat (pokud nebudu jejich autorem), natož pak mazat.
*Liberální přístup (=tj. nemazat) hodlám používat, přinejmenším u exaktních věd, i pro posuzování, zda se u některých stránek nejedná o copyvio. Bohužel u matematiky a mnoha částí fyziky byly jednotlivé formulace popisující jevy a jejich vztahy v průběhu vývoje dané discipliny natolik precizovány, až vznikla unifikovaná tvrzení a unifikované struktury jejich podání. Nelze se proto divit, že na obecně encyklopedické úrovni a úrovni základních a přehledových učebnic jsou si přístupy i formulace natolik podobné, že mohou všechny působit jako copyvio. Nechci a nebudu se snažit kvůli tomu hatit práci jiných a degradovat úroveň některých témat dle hesla „lepší nic (nebo pár obecných frází), než něco podobného copyviu“.
*Dávám přednost komplexně zpracovaným "stránkám", ze kterých lze získat informace podané z různých hledisek a souvislosti s příbuznými tématy. Zároveň však uznávám užitečnost "hesel", tedy klasicky encyklopedicky stručně zpracovaných položek (ve wikipedii poněkud "shazovaných" příznakem ''pahýl''), která mnohým čtenářům plně vyhovují - nemíním je proto tímto příznakem nálepkovat (pokud nebudu jejich autorem), natož pak mazat.
<gallery perrow="6" widths="80">
Soubor:Barnstar-atom3.png|„Řád Alberta Einsteina“ za stránku [[Síla]] od [[Wikipedista:Miraceti|Miracetiho]]
Soubor:Bronzewiki.png|„Nováček“ za 200 editací od [[Wikipedista:Zákupák|Zákupáka]]
Soubor:Tournesol.png|„Wikikytička“ 2. stupně za fyzikální stránky od [[Wikipedista:H11|H11]]
Soubor:Silverwiki.png|„Učeň“ za 1000 editací
Soubor:Tournesol.png|„Wikikytička“ 2. stupně za pomoc s článkem [[Archimédés]] od [[Wikipedista:Hagar|Hagara]]
Soubor:Goldenwiki.png|„Student“ za 2000 editací </gallery>
</gallery>
 
[[Kategorie:Wikipedisté z Plzně|{{PAGENAME}}]]