Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

Aktualizace textu.
(Aktualizace textu.)
(Aktualizace textu.)
 
Do roku 1989 byla státní ochrana přírody společně s památkovou péčí a správou jeskyní součástí resortu kultury (Státní ústav památkové péče a ochrany přírody). V roce 1990 vznikl Český ústav ochrany přírody, který byl v roce 1995 rozdělen na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (pod níž spadala i správa jeskyní) a Správu chráněných krajinných oblastí ČR (ta byla v roce 2003 přejmenována na Správu ochrany přírody). V roce 2006 došlo k poslední změně. V reakci na nové územní uspořádání státu a environmentální povinnosti člena Evropské unie byly Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa ochrany přírody spojeny do jedné instituce pod staronovým názvem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Správa jeskyní byla vyčleněna jako samostatný subjekt.
 
 
== Externí odkazy ==
 
*http://www.nature.cz/
*http://www.dotace.nature.cz/
*http://www.zachranneprogramy.cz/
*http://www.natura2000.cz/
*http://www.biomonitoring.cz/
*http://drusop.nature.cz/
*http://portal.nature.cz/
*http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
6

editací