Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: Porovnání verzí

Aktualizace textu.
(Aktualizace textu.)
(Aktualizace textu.)
*Odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR
*Dokumentuje stav přírody a krajiny, vede Informační systém ochrany přírody
*Zajišťuje odbornou podporu veřejné správě
*Působí jako tuzemský vědecký orgán Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a znalecký ústav
*Věnuje se práci s veřejností a vydává časopis Ochrana přírody (od roku 1946)
6

editací