Otevřít hlavní menu

Změny

Milenci žijí v bytě na pařížském venkově. Manon odmítá svého dalšího nápadníka, italského šlechtice, a získává tak opět důvěru svého milého. Tiberge přesvědčuje des Grieuxe, aby pozval Duvalova syna na večeři a zbavil se tak nenávisti pana Duvala. Duvalův syn se ukáže, avšak nepovečeří. Manon bere s sebou do opery, plán vzápětí mění a odveze ji k sobě do bytu. Manon pošle za des Griuexem milenku Duvalova syna. Po svém milenci požaduje pouze věrnost srdce. Tiberge mezitím vyznává lásku des Griuexovi. Celou dobu se bál, že Manon mu des Grieuxe odloudí. Proto se snažil milence odloučit.
 
Aby Tiberge napravil svou chybu. Vyláká Duvala mladšího z bytu a des GriuexGrieux se tam vydá za Manon. Podplacení sluhové zbijí a zadrží Duvala mladšího, o čemž se dozví Duval starší a zajme Manon a jejího milence. Na přímluvu TibergaTiberge propouští rytíře des Grieux a Manon posíláje poslána do Ameriky.
 
Poslední obraz se odehrává v přístavní krčmě. Tiberge se nakonec rozhoduje milencům pomoctpomoci a zařizuje, aby mohl být des Grieux nablízku Manon, která v krčmě v jeho náruči umírá.
{{Endspoiler}}
 
Anonymní uživatel