Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie: Porovnání verzí

(drobnosti)
== Třetí zasedání ==
 
Třetí zasedání AVNOJe se konalo již po porážce okupantů od 7. do 10. srpna 1945. AVNOJ se zde prohlásil za dočasné národní shromáždění účinné do doby, než bude svoláno Ústavodárné shromáždění. Původní delegáty této rady doplnili ještě poslanci zvolení ve volbách roku [[1938]], kteří nebyli kompromitováni kolaborací s okupanty, což bylo především reakcí na snahu Británie zapojit do fungování státu také nekomunistické síly. [[11. listopad|11. listopadu]] [[1945]] se konaly volby do Ústavodárného shromáždění. V nich kandidáti Národní fronty získali 96 % hlasů. Národní skupština následně vyhlásila [[29. listopad|29. listopadu]] 1945 Federativní lidovou republiku Jugoslávii (FLRJ), jako federativní stát šesti rovnoprávných republik.
 
== Reference ==