Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 25 bajtů ,  před 13 lety
m
vymýceny chybné tvary typu "u nás","náš" a nahrazeno v Česku dle Wikipedie:Encyklopedický styl, kvůli případným problémům v posledních změnách viz stránku Wikipedie:Poslední změny, d
 
== Hierarchie ==
 
*[[Les (biotop)|L Lesy]]
:*[[Bučina|L5 Bučiny]] (Beech forests)
 
== Popis biotopu ==
 
[[Image:Jizerskohorské Bučiny.JPG|thumb|Jizerskohorské bučiny]]
Specifickým typem „bučiny“ je [[acidofilní jedlina]], která je díky podobnému složení bylinného patra obvykle zahrnována pod kyselé bučiny. Ve skutečnosti však ve stromovém patře této „bučiny“ buk obvykle zcela chybí.
 
=== Stromové patro ===
 
Ve [[stromové patro|stromovém patře]] dominuje buk lesní, doprovází ho [[javor klen]], [[jedle bělokorá]], řidčeji též [[jasan ztepilý]], [[lípa srdčitá]]. Ve vyšších polohách roste podíl [[smrk ztepilý|smrku ztepilého]] a [[jeřáb ptačí|jeřábu ptačího]], v nižších pak buk postupně nahrazuje [[dub letní]] nebo [[dub zimní]].
 
=== Keřové patro ===
 
[[Keřové patro]] je vesměs druhově chudé, tvořené zmlazujícími dřevinami stromového patra, často zcela chybí. Z keřových druhů se místy mohou vyskytnout [[líska obecná]], [[zimolez černý]] nebo [[lýkovec jedovatý]].
 
=== Bylinné patro ===
 
Druhové složení [[bylinné patro|bylinného patra]] se značně liší podle typu bučiny. Nejchudší složení bylinného patra je v kyselých bučinách. V květnatých a vápnomilných bučinách je bylinné patro tvořeno tzv. [[háj|hájovou]] květenou, což je např. [[sasanka]], [[konvalinka]], [[kokořík]] aj. V horských klenových bučinách jsou přítomny druhy [[subalpinská niva|subalpinských niv]], např. [[mléčivec alpský]], [[kamzičník rakouský]] atd.
 
== Výskyt ==
 
Bučiny se vyskytují na vápnitých i kyselých substrátech od nižších poloh až do hor. V [[Karpaty|Karpatech]], zejména jejich východní části, dokonce bučiny do jisté míry nahrazují i smrkové pásmo a může vystupovat až k horní hranici lesa. U nás se za horní hranici výskytu bučin označuje nadmořská výška 1000 m, i když na jižních svazích [[Blanský les|Blanského lesa]] a [[Šumava|Šumavy]] ovlivněných teplým jižním prouděním [[alpský foehn|alpského foehnu]] mohou bučiny vystupovat až do nadmořské výšky 1150 m. Bývalá osada Bučina jižně od [[Kvilda|Kvildy]] v [[Národní park Šumava|Národním parku Šumava]] se nachází právě v nadmořské výšce 1150 m. Naopak v hluboce zaříznutých údolích, zejména podmáčených mohou [[smrčina|smrčiny]] sestupovat i pod 700 m.
 
V [[Česko|Česku]] se za horní hranici výskytu bučin označuje nadmořská výška 1000 m, i když na jižních svazích [[Blanský les|Blanského lesa]] a [[Šumava|Šumavy]] ovlivněných teplým jižním prouděním [[alpský foehn|alpského foehnu]] mohou bučiny vystupovat až do nadmořské výšky 1150 m. Bývalá osada Bučina jižně od [[Kvilda|Kvildy]] v [[Národní park Šumava|Národním parku Šumava]] se nachází právě v nadmořské výšce 1150 m. Naopak v hluboce zaříznutých údolích, zejména podmáčených mohou [[smrčina|smrčiny]] sestupovat i pod 700 m.
 
Dolní hranice výskytu bučin se pohybuje zpravidla mezi 300 a 400 m, v jižních a západních Čechách díky převaze písčitých chudých substrátů vystupují výše doubravy a bučiny začínají zpravidla až nad 500 m.
 
== Současnost ==
 
Velká část bučin byla lesním hospodařením přeměněna na smrkové, popř. borové [[monokultura|monokultury]]. Bučiny původně zaujímaly 40 % území našeho státu[[Česko|Česka]]. V současnosti tvoří buk jen necelých 13 % lesních dřevin, zejména v [[chráněná krajinná oblast|chráněných krajinných oblastech]]. Ještě větší ústup zaznamenaly doprovodné dřeviny bučiny, zejména [[jedle bělokorá]], která je citlivá na [[kyselý déšť|kyselé deště]] a [[acidifikace|acidifikaci]] půdy.
 
Podíl bučin v poslední době roste, řada bučin je chráněna jako [[zvláště chráněná území]]. Buk, klen i lípa jsou významné meliorační dřeviny, jejichž výsadba je povinná z lesního zákona.
 
== Ochrana bučin ==
 
Bučiny jsou chráněny v několika pralesních rezervacích, např. [[Žofínský prales]], [[Hojná voda (prales)|Hojná voda]], spodní část [[Boubínský prales|Boubínského pralesa]], [[Uhlířský vrch (okres Český Krumlov)|Uhlířský vrch]], [[Kohoutov]], [[Jezeří]] aj. Významný podíl bučin je v chráněných krajinných oblastech [[Bílé Karpaty]], [[Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko|Křivoklátsko]] a [[Beskydy]] a v [[národní park|národním parku]] [[Národní park Podyjí|Podyjí]].