Ioannes Pragensis

Připojil se dne 19. 5. 2007
Přidáno 16 211 bajtů ,  před 8 lety
Verze 6771916 uživatele Alistraman (diskuse) zrušena-vandal
(Verze 6771916 uživatele Alistraman (diskuse) zrušena-vandal)
 
[http://toolserver.org/~daniel/WikiSense/CategoryIntersect.php CategoryIntersect] ♦ [irc://irc.wikimedia.org/cs.wikipedia Sledování změn] ♦ [irc://irc.freenode.net/#wikipedia-cs IRC diskuse]
 
== Kroky a skoky ==
Můj polosoukromý deník. Zavedl jsem si ho na počátku svého působení na české Wikipedii. Jednak abych nezapomněl, co mám uděláno a rozděláno, a občas se k tomu vracel. A také jako místo pro zveřejnění svých názorů. Pokud s mými názory nesouhlasíte nebo chcete něco dodat, napište mi prosím na moji diskusní stránku, a já Vám buď odpovím tam, nebo zde Váš komentář uveřejním, aby čtenáři získali další pohled na věc.
 
::[[/ArchivOs01|Archiv do září 2007]] ♦ [[/ArchivOs02|do konce 2007]] ♦ [[/ArchivOs03|do března 2008]] ♦ [[/ArchivOs04|do června 2008]] ♦ [[/ArchivOs05|do listopadu 2008]] ♦ [[/ArchivOs06|do května 2009]] ♦ [[/ArchivOs07|do února 2010]]
 
=== Březen 2010 ===
* '''1. března 2010''' V rámci spolupráce měsíce zakládám hesla [[ocet]] a [[černá smrt]]. Proč tohle zrovna v březnu?
* '''2. března 2010''' Účastním se obvyklých sporů o odložené mazání, desubpahýlizuji a podobně; a hlavně trochu koriguji heslo [[prvosenka jarní]].
:''Prvosenka je dárek od běžící soutěže pro nominační proces. Jestli tomu dobře rozumím, tak popudliví a trochu ješitní autoři narazili na popudlivého a trochu nediplomatického Juana v roli kritika. Místo příjemné a plodné nominace tak máme drama, jaké bych snad čekal v případě nominace telepatie, ale ne zrovna prvosenky.''
* '''3. března 2010''' Zakládám [[myrta]], koriguji [[Tyrhénské moře]] a recenzuji [[Těšínské knížectví]], kterému dávám stříbrnou a oceňuji D. Baránka.
:''Pod lípou vyvolávám diskusi o zaniklých státech, přesněji o jejich kategoriích. V minulosti existovalo mnoho útvarů právě jako Těšínské knížectví, které měly některé atributy moderního státu a některé nikoli. Dnes samozřejmý stav, kdy naprostou většinu pevniny lze přiřadit právě jednomu státu, se definitivně prosadil vlastně až v 19. století. Je tedy otázka, jak k zaniklým politickým útvarům přistupovat na Wikipedii: ve středověku mělo celní hranice a vlastní armádu každé lepší město, každý útvar významu dnešního okresu, ale byly to státy?''
* '''4. března 2010''' Recenzuji heslo [[venkovská zahrada]]. Kéž bych takovou měl. ‎
* '''5. března 2010''' Jsem kritizován Juanem V., že jsem povýšil prvosenku jarní ‎na Dobrý článek předčasně. Bráním se, že DČ není stadium těsně před nominací na Nejlepší, ale prostě označení celkem slušného článku, za který se nemusíme stydět.
:''„Před pár lety jsem se hádal s lidmi, abych prosadil, že v Dobrém článku mají být uvedeny zdroje a nemají tam být údržbové šablony, tak se mi zdá, že teď se to obrátilo a zase musím pořád vysvětlovat, že nemá smysl mít Dobré články, pokud se na ně mají uplatňovat skoro stejná kritéria jako na NČ, a že je potřeba vědomě udržovat mezi těmi dvěma kategoriemi zřetelný odstup.“''
* '''6. března 2010''' Zajímavý problém kolem recenzí: Smí se udělit DČ, když všechny recenzní připomínky nebyly ještě umořeny? Z pravidel i mého pochopení vyplývá, že ano, ale jednoho výborného kolegu recenzenta to zase silně demotivuje, protože má pocit, že se na jeho námitky kašle.
* '''9. března 2010''' Koriguji [[gejzír]], konečně trochu chápu, proč vlastně stříká.
* '''10. března 2010''' Koriguji [[Tyrhénské moře]] a plýtvám další energií na diskusi o úvodu článku o telepatii.
* '''11.–13. března 2010''' Zase telepatie a pár různých drobností v článcích.
* '''14. března 2010''' Koriguji [[Zbraslavský klášter]] a trochu i heslo [[kreditní karta]], té dávám také DČ. Začínám pracovat na [[Zulové]].
:''Autory soutěžních článků nevyznamenávám, přenechávám to p.t. porotě.''
* '''15. března 2010''' Dodělávám Zuly, recenzuji [[Frédéric Chopin|Chopina]], vyznamenávám [[Římsko-perské války]] stříbrem, vnáším pořádek do Bourbonů, dedawkinsuji články o křesťanství a náboženství a vůbec jsem mimořádně užitečný Wikipedii.
:''Chopin se mi líbil, když mi bylo kolem osmnácti, teď mě už tolik nebere. Asi už člověk středního věku není tak citově rozháraný, aby s ním dokázal plně souznít. Ale stejně stojí za to si Chopina občas poslechnout, hlavně jeho prostší a méně hrané skladby, Mazurky a další.''
* '''16. března 2010''' Zahajuji další rundu diskuse na telepatii. V životě jsem nezažil tak rozsáhlou diskusi o tak málo.
:''Na [[Diskuse:Křesťan]] se snažíme vysvětlit Kyknosovi, že je kulturní křesťan; jeho mistr Dawkins to o sobě dokonce explicitně tvrdí, ale Kyknose asi nepřesvědčíme ani tím.''
* '''17.–23. března 2010''' Věnuji se hlavně telepatii, kde boj o formulaci vrcholí a konečně se dochází ke slušnému řešení. Také dělám drobné recenze a korektury ([[Dějiny sociologie]], [[průmysl v České republice]] atd.).
:''Považuji první věty článku [[telepatie]] za jeden ze svých nejnáročnějších příspěvků Wikipedii. Asi 400 KiB diskusí, vzájemné urážky a podrazy, argumentace v kruhu, neústupnost. Stoje uprostřed, schytával jsem to z obou stran – scientisté byli o poznání agresivnější a méně ovlivnitelní argumenty, telepatisté zase o to víc využívali loutky; a z obou stran to bylo znechucující. Proč jsem raději místo toho nenapsal něco užitečného o nějakém méně kontroverzním tématu? Za prvé samozřejmě motivace horolezce: vylézt na skálu, která ještě nikdy nebyla zdolána, a přes silný odpor ze dvou stran prosadit nějaké rozumné znění. Za druhé obecnější příspěvek Wikipedii: Ukázat, že se i v krajně zablokované situaci dá vést diskuse s plodným vyzněním. Od nynějška nikdo nemůže říct „tam je to pat, tam se nedá nic dělat“. A za třetí učitelská naděje, že se po mně jednou i někdo další pokusí podobným způsobem řešit články, v nichž se vlivem sporu dvou klik zaseklo špatné znění, v našem případě dokonce odhlasované jako zákon.''
* '''25. března 2010''' Dělám pár drobných úprav, mj. [[Krocínova kašna]].
:''Kdosi se pak domníval, že článek o kašně porušuje čísi autorská práva. Vzhledem k ochraně těchto práv byly editace v historii článku skryty. Včetně té mé editace. Práva se nějak vyřešila, má práce zůstává skryta. Ne že bych trpěl až takovou ješitností, aby každá má korektura musela zůstat navždy lidstvu dostupná, ale stejně se mi zdá, že skrýváním záznamů v editační historii by se vyjma nejzávažnějších případů mělo velmi šetřit. Konec konců jsme otevřená encyklopedie, tedy ať je otevřeně vidět i to, co provádíme.''
* '''28. března 2010''' Vyznamenávám Janna za článek [[Mingská správa]].
* '''29. března 2010''' Recenzuji [[Otto Neurath]] ‎a [[Diskriminační analýza]], koriguji [[Jicchak Rabin]].
:''„Diskriminační analýza (DA, discriminant analysis) je jednou z metod mnohorozměrné statistické analýzy (MSA, multivariate statistical analysis), která slouží k diskriminaci (rozlišení) objektů pocházejících z konečného počtu tříd (kategorií) na základě objektů z jisté podmnožiny všech objektů, tzv. trénovací množiny, sestavením rozhodovacího pravidla a k následné klasifikaci (zařazení) objektů zbylých (těch mimo trénovací množinu) aplikací získaného pravidla do jiných tříd, které představují odhad skutečných tříd.“ Náhodou tuším trochu, co to je diskriminační analýza; že se její pomocí dají krásně třídit různé artefakty: robot je rozhazuje do různých šuplíčků tak, aby nastal pořádek a v každém šuplíčku byly podobné věci. Toto pochopení ovšem bych si z naší encyklopedie neodnesl. Nechci nijak snižovat výkony technicky založených kolegů, kteří chápou, co je to „diskriminace (rozlišení) objektů pocházejících z konečného počtu tříd (kategorií) na základě objektů z jisté podmnožiny všech objektů“. Přesto to beru jako důkaz, že ani humanitní vidění světa není k zahození: dokážu-li pod „objekty z jisté podmnožiny všech objektů“ vidět třeba vázy z různých vrstev a různých vykopávek, rozumím diskriminační analýze v jistém smyslu hlouběji, než kdybych viděl jen podmnožinu všech objektů ve složité větě s mnoha závorkami. A klade to také otázku, jak na Wikipedii pojednávat složitější technické témata, aby ty články byly někomu k užitku.''
* '''30. března 2010''' Snažím se zachránit nominaci prvosenky jarní, ale marnost, nic než marnost.
 
=== Duben 2010 ===
* '''1. dubna 2010''' Zase dlouhá a vážná debata o Dobrých a Nejlepších a ještě lepších článcích ([[Wikipedie:Pod lípou/Archiv 2010/03#Wiki projekt kvalita]]) a jak to dělat lépe. Účastním se také, ale bez nadšení, a nakonec nemohu než souhlasit s tvrzením kolegy, které diskusi uzavřelo: Neberte puclíkologii tak vážně!
* '''5. dubna 2010''' Recenze hesla [[Hérakleitos]].
* '''7. dubna 2010''' Trochu jsem dělal na [[protestantismus|protestantismu]] v rámci spolupráce měsíce, ale moc daleko jsem se nedostal.
:''Mám teď dlouhodobě hodně práce mimo Wikipedii, tak se nemohu a nechci pouštět do dlouhých textů tady. Protestantismus by si ale rozpracování zasloužil, vzhledem k důležitosti tématu je náš článek stále ubohý.''
* '''9. dubna 2010''' Dávám [[pseudomonas]] a [[Kolektivizace v Československu]] do Dobrých, vyznamenávám Daniela Baránka za druhý z nich - první je zařazen v probíhající soutěži, snad bude tedy ohodnocen lépe.
 
=== Květen 2010 ===
* '''2. až 4. května 2010''' Amatérky wikibiologizuji a pěstuji článečky jako [[rdesno obojživelné]] a [[reveň]].
* '''6. května 2010''' Zakládám pahýl [[S'tchao]] o významném čínském malíři.
* '''9. května 2010''' Vytvářím [[Rudolf Battěk]], ať je to o něm aspoň něco.
* '''19. května 2010''' Dávám stříbrnou hvězdičku článku [[Zuluové]]. Úplně nadšený z něj nejsem, ale zdá se mi, že potřebné minimum kvality dosáhl.
* '''23. a 24. května 2010''' Koriguji [[Star Trek (seriál)]] na žádost autora.
* '''28. května 2010''' Zamodřuji [[pracovní tábor]] pro hlavní stranu.
=== Červen 2010 ===
* '''3. června 2010''' Začíná velká diskuse o [[Andrej Ivanovič Jeremenko|Jeremenkovi]].
:''Do češtiny se vžil Jeremenko, ačkoli přesný přepis by byl Jerjomenko. Jak se tedy má jmenovat náš článek? Jeremenko, říkám já, který občas jezdím Jeremenkovou ulicí dolů k Vltavě. – Jeden z dlouhé série ‎sporů o věcech, které se nejmenují tak, jak by se správně jmenovat měly, kdyby homo sapiens byl aspoň trochu logický a konzistentní živočišný druh. Kolega [[Wikipedista:Silesianus|Silesianus]] dokonce (po jiném podobném sporu) na své uživatelské stránce umístil heslo „OČEKÁVATELNÝ NÁZEV JE ZLO, ZLO A ZASE JEN ZLO PŘI TVORBĚ INTERNETOVÉ ENCYKLOPEDIE !!“ Já už jsem starý, dávno jsem ztratil touhu lidem říkat, co by si měli myslet a jakými slovy by to měli pojmenovat, a tak se prostě držím Jeremenka tak dlouho, dokud se ho bude držet pražský magistrát. Uznávám ale, že toho, kdo chce vychovávat český národ a vést ho ke světlým zítřkům, mohou taková pravidla Wikipedie štvát.''
* '''6. června 2010''' Koriguji [[říše Ming|říši Ming]].
:''Ale pustil jsem se do čtení Gulikova Sexuálního života ve staré Číně a přiznám se, že mě to teď baví víc. Korekční energii budu asi nějakou dobu spíš věnovat vlastním mimowikipedijním výplodům.''
* '''7. června 2010''' Zakládám [[trudovici|trudoviky]] pro hlavní stranu a zachraňuji [[sociální patologie|sociální patologii]] před smazáním.
:''Wikipedie, tak bohaté naleziště sociálně patologických jevů, a chtěla by příslušný článek mazat?!''
* '''8. června 2010''' Dávám do DČ [[Seznam funkcionalistických staveb v Brně]] a děkuji Bazimu, který ho sestavil.
:''A sociální patologie vystrkuje růžky. Trávíme s dalšími editory čas zábavnou hádkou o neexistující [[severoslovanské jazyky]].''
* '''9. června 2010''' Zamodřuji [[Kruh nezávislých spisovatelů]], [[Sergej Ďagilev]] a [[Petrohradský sovět]].
* '''10. až 21. června 2010''' Přijal jsem výzvu na diskusní stránce článku o letošních volbách - zamodřit všechny nově zvolené poslance. Zakládám pahýly [[Kristýna Kočí]], [[Jaroslav Škárka]], [[Rudolf Chlad]], [[Leoš Heger]], [[Jiří Skalický]], [[Petr Hulinský]], [[Petr Gazdík]], [[Boris Šťastný]], [[Karolína Peake]], [[Milada Halíková]], [[Marek Šnajdr]], [[Václav Kubata]], [[Anna Putnová]], [[Michal Doktor]], [[Radim Fiala (politik)]], [[Lenka Kohoutová]], [[Gabriela Pecková]], [[Alfréd Michalík]], [[Dagmar Navrátilová]], [[Marie Nedvědová]], [[Josef Nekl]], [[Helena Langšádlová]], [[František Laudát]], [[Pavol Lukša]], [[Jaroslav Martinů]], [[Jan Pajer]], [[Jiří Petrů]], [[Stanislav Polčák]], [[Aleš Rádl]], [[Vít Němeček]], [[Václav Neubauer]], [[Ivan Ohlídal]], [[Jiří Oliva]], [[Luděk Jeništa]], [[Radim Jirout]], [[David Kádner]], [[Jan Klán]], [[Jitka Chalánková]], [[Otto Chaloupka]], [[Jan Chvojka]], [[Michal Janek]], [[Rom Kostřica]], [[Patricie Kotalíková]], [[Daniel Korte]], [[Renáta Witoszová]], [[Jaroslava Schejbalová]], [[Jan Smutný]], [[Bořivoj Šarapatka]], [[Alena Hanáková]], [[Václav Horáček]], [[Jaroslav Eček]], [[Martin Gregora]], [[Jiří Krátký]], [[Václav Klučka]], [[Jaroslav Krupka]], [[Květa Matušovská|Květa Končická]], [[Jiří Koskuba]], [[Martin Vacek]], [[Dana Váhalová]], [[Jaroslav Vandas]], [[Roman Váňa]], [[Ladislav Šincl]], [[Josef Tancoš]], [[Tomáš Úlehla]], [[Jaroslava Wenigerová]], [[Jiří Zemánek (politik)]], [[Václav Zemek]], [[Ladislav Velebný]], [[Miloslava Vostrá]], [[Radim Vysloužil]], [[Ivana Weberová]], [[Pavel Němec (politik, 1976)]], [[Zbyněk Stanjura]], [[Pavel Svoboda (politik, 1953)]], [[Pavel Suchánek]], [[Marta Semelová]], [[Igor Svoják]], [[Gabriela Hubáčková]], [[Pavel Holík]], [[Josef Smýkal]], [[Jiří Štětina]], [[Jana Suchá]], [[Pavel Staněk (politik)]], [[Roman Sklenák]], [[František Sivera]], [[Adam Rykala]] a [[Marie Rusová]]; a krom toho také z různých důvodů [[Jan Klán (letec)]], [[Pavel Kafka]], [[Kubistický kiosek]], [[kamej]], [[Pavel Blažek (politik)]] a [[Starostové pro Liberecký kraj]].
:''Kromě toho také vedu spor, zda na stránce [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010]] má opravdu být uveden plný název Cibulkovy strany, kdyžtě tento název je uveden v článku o této partaji a obecně se používá zkratka všude tam, kde plný název není předepsán zákonem. Prosím případné čtenáře tohoto deníku, aby se nad tím zamysleli a sami napsali svůj názor, ať se [[Diskuse:Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010#Plné nebo zkrácené názvy stran?|diskuse]] pohne.''
:''A proč je tak důležité mít o politicích aspoň pahýly? Myslím, že to dává mnohem snazší možnost i autorům začátečníkům, kteří článek sami založit neumí, aby připisovali různé aférky našich zástupců na příslušné místo tak, jak je novináři budou vyhrabávat. Před příštími volbami si pak člověk bude moci přečíst, co všechno tito pánové a dámy prováděli, a bude snáze rozhodovat o umístění kroužků a tak podobně. Přispíváme tím ke kvalitě politického života a informovanosti občanů. Už teď se mi jeví, že to funguje – díky rozšiřovatelům mých pahýlů se můžeme dozvědět nejen délku mužství [[Jan Klán|pana poslance Klána]], ale i třeba to, že [[Pavel Blažek (politik)|Pavel Blažek]] bývá počítán ke kmotrům.''
 
[[de:Benutzer:Ioannes Pragensis]]
[[en:User:Ioannes Pragensis]]