Operační systém: Porovnání verzí

Odebráno 16 353 bajtů ,  před 9 lety
Obsah stránky nahrazen textem „ Salama dala mu !!!“
m (Verze 6703604 uživatele 95.82.149.75 (diskuse) zrušena, rvv)
(Obsah stránky nahrazen textem „ Salama dala mu !!!“)
{{Operační_systémy}}
'''Operační systém''' je v [[Informatika (počítačová věda)|informatice]] základní [[Počítačový program|programové]] vybavení [[počítač]]e (tj. [[software]]), které je zavedeno do [[Operační paměť|paměti]] počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z [[Kernel|jádra]] (kernel) a pomocných [[Systémový software|systémových nástrojů]]. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, vytvořit pro [[Proces (program)|procesy]] stabilní [[API|aplikační rozhraní]] (API) a přidělovat jim systémové zdroje. Operační systém je velmi komplexní software, jehož vývoj je mnohem složitější a náročnější, než vývoj obyčejných programů.
 
Salama dala mu !!!
== Historie ==
První počítače neměly operační systém. Na počátku 60. let 20. století dodávali výrobci počítačů propracované nástroje pro řízení [[Dávkové zpracování|dávkového zpracování]] spouštěných [[Počítačový program|programů]]. První operační systémy byly dodávány k sálovým počítačům ([[mainframe]]). V roce [[1967]] byl firmou [[IBM]] vydán operační systém [[MFT]], který podporoval v omezené míře [[multitasking]]. Od roku [[1964]] byl vyvíjen [[Multics]], který však [[Bellovy laboratoře]] přestaly vyvíjet v roce [[1969]], kdy byl v těchto laboratořích vytvořen první [[Unix]].
{{pahýl část}}
 
== Funkce ==
Operační systém plní tři základní funkce:
 
# ovládání počítače – umožňuje uživateli spouštět programy, předávat jim [[Vstupní zařízení|vstupy]] a získávat jejich [[Výstupní zařízení|výstupy]] s výsledky
# abstrakce hardware – vytváří rozhraní pro programy, které [[Abstrakce|abstrahuje]] ovládání [[hardware]] a dalších funkcí do snadno použitelných [[Funkce (programování)|funkcí]] ([[API]])
# správa prostředků – přiděluje a odebírá [[Proces (program)|procesům]] systémové prostředky počítače
 
=== Ovládání počítače ===
Při definici operačního systému se obvykle omezuje ovládání počítače na schopnost spustit program, předat mu [[Vstupní zařízení|vstupní]] data a umožnit výstup výsledků na [[výstupní zařízení]]. Někdy je však pojem ''operační systém'' rozšířen i na [[grafické uživatelské rozhraní]], což může být z důvodů [[marketing]]ových, ale i problému nejasné hranice mezi operačním systémem a aplikacemi.
 
U systémů, které disponují jediným grafickým rozhraním ([[Microsoft Windows]], [[Symbian OS]], …) je často grafické rozhraní zahrnováno do operačního systému. U systémů, kde je uživatelské rozhraní možné vytvořit několika nezávislými způsoby nebo různými aplikacemi, je běžné nepovažovat ho za součást systému ([[UN*X|unixové systémy]]).
 
=== Abstrakce hardware ===
Operační systém skrývá detaily ovládání jednotlivých zařízení v počítači (tzv. [[hardware]]) a definuje standardní rozhraní pro volání systémových služeb<ref name=kolar>{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Kolář
| jméno = Petr
| odkaz na autora =
| titul = Operační systémy
| url = http://www.nti.tul.cz/~kolar/os/
| datum vydání = 2005-02-01
| datum aktualizace =
| datum přístupu = 2008-09-07
| vydavatel =
| místo = Liberec
}}</ref> tak, že vytváří abstraktní vrstvu s jednoduchými [[Funkce (programování)|funkcemi]] (tzv. [[API]]), které využívají programátoři [[Aplikační software|aplikací]]. Tím nejen zjednodušuje [[programátor]]ům vytváření programů, ale umožňuje programům pracovat i se zařízeními, které v době vzniku programu neexistovaly (například z hlediska programátora není rozdíl mezi otevřením souboru na pevném disku, [[Kompaktní disk|CD]], [[DVD]], [[Flash paměť|flash]], [[Počítačová síť|síťovém]] disku nebo [[Blu-ray]]). Někdy je uvnitř operačního systému vytvářena podobná abstraktní mezivrstva, která usnadňuje programování ovladačů jednotlivých zařízení (tzv. [[HAL]], {{Vjazyce2|en|''Hardware Abstraction Layer''}}).
 
=== Správa zdrojů ===
Operační systém přiděluje spuštěným programům systémové prostředky ([[operační paměť]], [[procesor]], [[pevný disk]], [[Vstup/výstup|vstupně-výstupní]] zařízení). V případě potřeby může operační systém procesům přidělené prostředky násilně odebrat ([[Preempce (informatika)|preempce]]). Operační systém využívá schopnosti procesoru k ochraně sebe samého, ale i k oddělení pracovního prostoru jednotlivých [[Proces (program)|procesů]].
 
== Stavba operačního systému ==
Operační systém se skládá z jádra (též označovaného jako [[kernel]]) a pomocných [[Systémový software|systémových nástrojů]].
 
Jádro je základním kamenem operačního systému. Zavádí se do [[operační paměť|operační paměti]] počítače při startu a zůstává v činnosti po celou dobu běhu operačního systému. Jádro může být naprogramováno různými způsoby a podle toho rozeznáváme:
 
* [[monolitické jádro]] – jádro je jedním funkčním celkem
* [[mikrojádro]] – jádro je velmi malé a všechny oddělitelné části pracují samostatně jako běžné procesy
* [[hybridní jádro]] – kombinuje vlastnosti monolitického jádra i mikrojádra
 
{{Viz též|Kernel}}
 
=== Vymezení operačního systému ===
Do operačního systému obvykle zahrnujeme i základní [[Systémový software|systémové]] nástroje, které slouží ke správě počítače (formátování disků, kontrola integrity souborového sytému, nastavení systémového času a podobně). Některé doplňující [[Aplikační software|aplikace]] se však těmto nástrojům velmi blíží nebo je dokonce nahrazují (například součástí [[Microsoft Windows]] není diagnostika pevných disků, detailní nástroj na sledování procesů a dalších interních pochodů v systému apod.), a proto není vždy možné systémové nástroje a aplikace jednoznačně rozlišit.
 
Aplikace a jádro operačního systému můžeme rozlišit podle výše uvedených základních funkcí operačního systému nebo podle toho, jestli je daný spuštěný proces zpracováván v uživatelském nebo jaderném režimu (viz [[privilegovaný režim]]).
 
U operačních systémů s [[Monolitické jádro|monolitickým jádrem]] (např. [[UN*X|unixové]] systémy) je jasná hranice mezi [[Systémové volání|systémovým voláním]], [[Knihovna (programování)|knihovnami]] a [[Proces (program)|procesy]]. Například [[souborový systém]] je u nich typická součást operačního systému. Naopak
systémy s [[Mikrojádro|mikrojádrem]] (např. systémy [[Windows NT]]) tuto hranici jasnou nemají, protože výše zmíněná obsluha souborového systému je zde realizována jako samostatný proces v uživatelském prostoru (tzv. serverem).
 
[[Windows API]] slučuje systémová volání, ovládání uživatelského rozhraní i různé knihovní funkce, takže je obtížné rozpoznat, co je knihovní funkce a co je obdoba systémového volání monolitického jádra.
 
Vlastní [[uživatelské rozhraní]] počítače ([[příkazový řádek]], [[textové uživatelské rozhraní|textové]] nebo [[grafické uživatelské rozhraní|grafické]]) není obvykle do operačního systému zahrnováno. Nicméně je možné kvůli zvýšení výkonu některé typicky aplikační úkoly přenést do jádra operačního systému (například [[webový server]], [[grafické uživatelské rozhraní]], akcelerované funkce [[Grafická karta|grafických karet]] apod.).
 
== Operační systém reálného času ==
V některých případech je nutné, aby jádro operačního systému poskytovalo záruky a nespoléhalo se na poměrně volná pravidla, která stačí pro běžné využívání operačního systému (např. jako [[desktop]] nebo [[server]]). Vyšší nároky plní ''operační systém reálného času'', který se používá například pro [[mobilní telefon]], řízení výrobních procesů a podobně. Takový systém pak ale vyžaduje vyšší režii pro řízení procesů, takže pro běžné nasazení není vhodný.
 
{{Viz též|Operační systém reálného času}}
 
== Přehled operačních systémů ==
{{rozdělit}}
=== Operační systémy [[mainframe|mainframů]] ===
* [[VMS]]
* [[CPM]]
* [[AS 400]]
* [[DOS/360]], [[OS/360]]
* [[Unix]] - platí totéž co pro unix osobních počítačů
 
=== Operační systémy osobních počítačů řady [[Osobní počítač|PC]] ===
* [[Unix]]
** větev [[AT&T]] - [[UNIX System V]]
*** [[AIX]]
*** [[HP-UX]]
*** [[Solaris (operační systém)|Solaris]]
*** [[Tru64]]
*** [[:en:z/OS]]
** větev [[BSD]]
*** [[BSD/OS]]
*** [[FreeBSD]]
*** [[NetBSD]]
*** [[OpenBSD]]
*** [[DragonFly BSD]]
** [[GNU]]
*** [[Linux]]
*** [[Hurd]]
* [[CP/M]]
* [[Disk Operating System|DOS]]
** [[QDOS]] - [[86-DOS]] - [[PC-DOS]]
** [[PTS-DOS]]
** [[X-DOS]]
** [[MS-DOS]]
** [[DR-DOS]] - [[Novell DOS]] - [[Caldera Open DOS]]
** [[Enhanced-DR-DOS]]
** [[FreeDOS]]
* [[Microsoft Windows]]
** nadstavby nad [[MS-DOS]] (od verze 95 je DOSové prostředí skryté)
*** [[Windows 1.0|Windows 1.0, 1.01, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4]]
*** [[Windows 2.0|Windows 2.0, 2.0.3/286 a 2.0.3/386, 2.1/286 a 2.1/386, 2.11/286 a 2.11/386]]
*** [[Windows 3.0|Windows 3.0, 3.0 with ME, 3.1, 3.11, 3.2 a 4, Windows for Workgroups 3.1 a 3.11]]
*** [[Windows 95|Windows 95, 95 SP1, 95A OSR1, 95B OSR2, 95B OSR2.1 a 95C OSR2.5]]
*** [[Windows 98|Windows 98, 98 SE a 98 SP1]]
*** [[Windows Me]]
** s [[kernel|jádrem]] Windows NT
*** [[Windows NT]]
*** [[Windows 2000]] (též Windows NT 5.0)
*** [[Windows XP]] (též Windows NT 5.1)
*** [[Windows Vista]]
*** [[Windows 7]]
*** serverové Windows
**** Windows NT (3.5-4.0)
**** Windows 2000 Server, Advanced server, Advanced Datacenter Server
**** Windows 2003 Server, Advanced server, Advanced Datacenter Server
**** Windows 2008 Server
** [[ReactOS|ReactOS (NT jádro a Win32 API pod GNU/GPL)]]
* [[OS/2]]
* [[AROS]]
* [[QNX]]
* [[Minix]] - operační systém s [[mikrojádro|mikrojádrem]] napsaný pro vzdělávací účely [[Andrew S. Tanenbaum|Andrewem Tanenbaumem]]; některé jeho prvky převzal i [[Linus Torvalds]], když na počítači s Minixem vyvíjel první verze svého [[Linux]]u
* [[SkyOS]]
* [[ZeX/OS]]
 
=== Operační systémy osobních počítačů [[Apple]] ===
'''Apple''' / '''Apple Computer'''
* první kroky, 1984-1987:
** [[Systém 1]], [[Systém 2]], [[Systém 3]], [[Systém 4]]
* 1988-1999:
** [[Systém 5]] (multitasking)
** [[Systém 6]] (32bit)
** [[Systém 7]] (7.5 s označením Mac OS)
** [[Mac OS 8]] ([[HFS+]])
** [[Mac OS 9]] (APIs, Carbon)
* aktuální:
** [[Mac OS X]] (na bázi [[NeXTSTEP]], [[Unix]])<br />s „Classic“, Mac OS 9.2, pro starší programy
'''další'''
* [[AmigaOS]]
* [[Linux]]
* [[MorphOS]]
 
=== Operační systémy kapesních počítačů, [[Personal Digital Assistant|PDA]], komunikátorů a [[smartphone|smartphonů]] ===
Zde je nutno dodat, že operační systém pro PDA je silně spjat s hardwarovou stránkou zařízení. Je většinou nahrán na zvláštní interní a
standardně nepřepisovatelné paměti. Různými způsoby lze dosáhnout přepsání této paměti (tzv. flashnutí)a uživatel může původní systém přemazat.
* [[Android (operační systém)|Android]] – verze 1.0 - 3.0 v telefonu [[T-Mobile G1]]
* [[BlackBerry]] – u komunikátorů RIM. Umožňuje neustálou synchronizaci dat
* [[EPOC]] – používal se hlavně v PDA Psion
* [[Linux]] – Linux pro kapesní počítače a mobily ([[Maemo]], [[Opie]], [[Ubuntu mobile]],[[Bada]] ...)
* [[iOS (Apple)|iOS]] – operační systém mobilních zařízení Apple
* [[PalmOS]] – zařízení Pilot, Palm, Sony Clié, Handspring …
* [[Symbian OS]] – hlavně mobilní telefony značky [[Nokia]]
** Series 60
** Series 80
** UIQ Series v1, v2, v3 (pro dotykové LCD, především SonyEricsson)
* [[webOS]] – operační systém nových zařízení Palm
* [[Windows Mobile]] (dříve nazýván Windows CE) – tzv. [[PocketPC]] – Acer, iPaq, MDA, Asus, FujitsuSiemens, Motorola Smartphones …
** Běžná zařízení
** PhoneEdition
** Po flashnutí lze nahrát různé distribuce [[Linux]]u, například [[Familiar linux]]
 
== Reference ==
<references/>
 
== Externí odkazy ==
{{commonscat|Screenshots by operating system|Snímky operačních systémů}}
 
[[Kategorie:Operační systém]]
[[Kategorie:Počítačové platformy]]
[[Kategorie:Systémový software]]
 
{{Link FA|zh}}
{{Link GA|no}}
 
[[ace:OS]]
[[af:Bedryfstelsel (inligtingstegnologie)]]
[[als:Betriebssystem]]
[[am:የሲስተም አሰሪ]]
[[an:Sistema operativo]]
[[ar:نظام تشغيل]]
[[arz:نظام تشغيل]]
[[ast:Sistema operativu]]
[[az:Əməliyyat sistemləri]]
[[ba:Операцион система]]
[[bat-smg:Uoperacėnė sėstema]]
[[be:Аперацыйная сістэма]]
[[be-x-old:Апэрацыйная сыстэма]]
[[bg:Операционна система]]
[[bn:অপারেটিং সিস্টেম]]
[[br:Reizhiad korvoiñ]]
[[bs:Operativni sistem]]
[[ca:Sistema operatiu]]
[[ckb:سیستەمی کار]]
[[csb:Òperacjowô systema]]
[[cv:Операци системи]]
[[cy:System weithredu]]
[[da:Styresystem]]
[[de:Betriebssystem]]
[[diq:Sistemo operatif]]
[[el:Λειτουργικό σύστημα]]
[[en:Operating system]]
[[eo:Operaciumo]]
[[es:Sistema operativo]]
[[et:Operatsioonisüsteem]]
[[eu:Sistema eragile]]
[[fa:سیستم‌عامل]]
[[fi:Käyttöjärjestelmä]]
[[fiu-vro:Opõrats'oonisüstem]]
[[fr:Système d'exploitation]]
[[fur:Sisteme operatîf]]
[[ga:Córas oibriúcháin]]
[[gl:Sistema operativo]]
[[he:מערכת הפעלה]]
[[hi:प्रचालन तन्त्र]]
[[hr:Operacijski sustav]]
[[hsb:Dźěłowy system]]
[[hu:Operációs rendszer]]
[[ia:Systema de operation]]
[[id:Sistem operasi]]
[[ilo:Sistema ti panangpaandar]]
[[io:Funcionanta sistemo]]
[[is:Stýrikerfi]]
[[it:Sistema operativo]]
[[ja:オペレーティングシステム]]
[[jv:Sistem operasi komputer]]
[[ka:ოპერაციული სისტემა]]
[[kaa:Operatsion sistema]]
[[kab:A nagraw n w'ammud]]
[[kk:Амалдық жүйе]]
[[kn:ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನ]]
[[ko:운영 체제]]
[[ksh:Bedriefsystem]]
[[ku:Pergala xebitandinê]]
[[la:Systema administrativum computatrale]]
[[lb:Betribssystem (Computer)]]
[[lmo:Sistema uperatif]]
[[ln:Litámbwisi-mokonzi]]
[[lo:ລະບົບປະຕິບັດການ]]
[[lt:Operacinė sistema]]
[[lv:Operētājsistēma]]
[[mg:Mpandrindra milina]]
[[mk:Оперативен систем]]
[[ml:ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ്‌ സിസ്റ്റം]]
[[mn:Үйлдлийн систем]]
[[mr:ऑपरेटिंग सिस्टिम]]
[[ms:Sistem pengendalian]]
[[my:ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်]]
[[nds:Bedriefssystem]]
[[new:अपरेटिङ सिस्टम]]
[[nl:Besturingssysteem]]
[[nn:Operativsystem]]
[[no:Operativsystem]]
[[oc:Sistèma operatiu]]
[[pl:System operacyjny]]
[[pnb:اوپریٹنگ سسٹم]]
[[pt:Sistema operativo]]
[[qu:Llamk'aykuna llika]]
[[ro:Sistem de operare]]
[[ru:Операционная система]]
[[rue:Операчна сістема]]
[[sah:Операциялыыр система]]
[[sh:Operativni sistem]]
[[simple:Operating system]]
[[sk:Operačný systém]]
[[sl:Operacijski sistem]]
[[sq:Sistemi operativ]]
[[sr:Оперативни систем]]
[[su:Sistim Operasi]]
[[sv:Operativsystem]]
[[sw:Mfumo wa uendeshaji]]
[[ta:இயக்கு தளம்]]
[[te:ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్]]
[[tg:Системаи амалӣ]]
[[th:ระบบปฏิบัติการ]]
[[tl:Sistemang operatibo]]
[[tr:İşletim sistemi]]
[[tt:Операцион система]]
[[uk:Операційна система]]
[[ur:اشتغالی نظام]]
[[uz:Ishlatuv tizimi]]
[[vec:Sistema operativo]]
[[vi:Hệ điều hành]]
[[wa:Sistinme d' operance]]
[[war:Sistema operatibo]]
[[wo:Nosteg doxiin]]
[[yi:אפערירן סיסטעם]]
[[zh:操作系统]]
[[zh-min-nan:Chok-gia̍p hē-thóng]]
[[zh-yue:作業系統]]
Neregistrovaný uživatel