Wikipedie:Encyklopedický styl: Porovnání verzí

→‎Příklady: nevhodnost přímého oslovování čtenářů pořád na to narážím, nevhodnost používání nemístných archaismů
(→‎Příklady: pasáž u nás, ne česká wikipedie, ale česká verze wikipedie, další drobnosti)
(→‎Příklady: nevhodnost přímého oslovování čtenářů pořád na to narážím, nevhodnost používání nemístných archaismů)
* nepoužívat spojení "u nás" "k nám" či "naše" etc., ať už tím myslíme-li v [[Česko|Česku]], české, nebo i něco jiného. Spojení "u nás" je neencyklopedické, neboť je emočně zabarvené, nepřesné (co je to "u nás" závisí na pisateli), potenciálně nesprávné (může jít např. o překlad z nebo do cizího jazyka, kde význam "u nás", může být jiný). Řada čtenářů české verze Wikipedie rovněž nemusí být Čechy nebo můžou dlouhodobě mimo [[Česko]] žít.
:Dál je třeba si uvědomit, že česká verze Wikipedie je jen českojazyčnou verzí Wikipedie, která (včetně její české verze) není nijak územně omezena.
* v žádném případě nelze psát hovorovou řečí (akorát, holt)
* na druhé straně jsou nevhodné i nepoužívané archaismy (pročež, tudíž, anžto). Encyklopedie by měla být psána svěžím, moderním a srozumitelným jazykem
* o osobách mluvíme zásadně ve třetí osobě a uvádíme celé jméno (tedy ne „Waldemar zpíval kovbojské písničky...“ ale „Waldemar Matuška...“ atd., i když se mu snad jinak i v televizi tyká)
* pokud chceme přimět čtenáře, aby se zabýval naším názorem (pokud to vůbec jde), je nutno psát neutrálně, místo „Uznáváme / Musíme uznat jeho zásluhy / Mnozí uznávají jeho zásluhy …“ napišme raději, kdo jeho zásluhy uznává, nebo uveďme pouze fakta, např.:
* formulace mají být jednoznačné informativní, a to i v případě, že názor odborníků se v tom či kterém bodě rozchází; toto lze objektivně popsat
* formulace mají být i přímočaré a jednoznačné, ne vyhýbavé (jako „V této oblasti, ač se to nezdá, je...“, „Nikdo se nemá divit, když...“)
* je nevhodné čtenáře přímo oslovovat, jak je to zvykem v populární literatuře a v žurnalistickém jazyce (nikoliv "nejspíš si to uvědomíte, pokud..." nýbrž "nejspíš je možné si to uvědomit, pokud..."
*
 
Jako v případě pochyb o správném obsahu, kdy můžete Váš příspěvek srovnat s jinými, mimo jiné i na jiných Wikipediích, můžete se v otázce správného stylu orientovat tak, že se podíváte na jiné články v české Wikipedii, nejlépe pak na články ze stejného oboru.