Baddeleyho model pracovní paměti: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m
Profesorové psychologie '''Alan Baddeley''' a '''Graham Hitch''' roku 1974 představili svůj model pracovní paměti. Jejich model vycházel z toho, že v pracovní paměti se skladuje mnoho různých typů informací, které je zapotřebí ke komplexnějším úlohám, a rozdílné oblasti mozku se těmto typům informací věnují. Proto také vykonání dvou úloh najednou je efektivnější a rychlejší u úloh, které užívají jiných oblastí mozku a tedy jiných druhů pracovní paměti, než u úloh, které využívají stejných oblastí mozku. Pracovní paměť původně rozdělili na tři hlavní části: vizuálně-prostorový náčrtník, fonologickou smyčku a centrální exekutivu, která tyto dvě podřadné části, označované jako '''otroci''', řídí. Roku 2000 k modelu Baddeley přiřadil dalšího otroka, epizodický buffer.
 
Dnes je tento model pracovní paměti, také znám pod názvem ''tříjednotkový model pracovní paměti''', nejpřijímanějším.
 
==Součásti==
==Fonologická smyčka==
 
===Fonologická smyčka===
Fonologická smyčka pracuje s fonologickými a zvukovými informacemi. Je zodpovědná za ukládání zvukových a slovních informací do pracovní paměti a za neustálé opakování těchto informací, aby zůstaly v pracovní paměti, dokud pro nás přestanou být potřebné nebo dokud je nevystřídají nové informace. U člověka se projevuje jako vnitřní hlas, který mu zní v hlavě, když ukládá informace do krátkodobé paměti - když čte, když počítá v duchu, když si v mysli opakuje telefonní číslo, které se hodlá vytočit.
 
V podobné studii, ve které byla byla dobrovolníkům předložena v psané formě na počítačové obrazovce a ne ve formě zvukové, se ukázalo, že i paměť psaných slov záleží na tom, jak znějí, a tím pomohla potvrdit teorii fonologické smyčky.
 
===Optickoprostorový náčrtník===
 
Jelikož se ukázalo, že slova a zvuky nenarušují naší schopnost podržet v mysli obraz či prostorové rozložení, existuje otrok, který nazýváme optickoprostorový náčrtník (v překladech i ''vizuálně-prostorový blok'' nebo ''vizuálně-prostorový náčrtník''). Slouží k udržení optických a prostorových informací - barev, tvarů, velikostí, vzdáleností a jiných - a manipulaci s nimi.
 
===Centrální exekutiva===
 
Centrální exekutiva (v překladech i ''ústředí'' nebo ''centrální operační jednotka'') je zmíněným dvěma otrokům pracovní paměti nadřazená. Její úlohou je ovládat, koordinovat a zpracovávat informace z těchto dvou podřadných částí pracovní paměti a zaměřovat naši pozornost. Podle výkonnosti centrální exekutivy se pozná dobrý čtenář -- je schopen úsporně a rychle zpracovávat obsahy vět. Ve studii Meredyth Danemanové a Patricii Carpenterové se potvrdilo, že při čtení nezáleží na kapacitě fonologické smyčky, nýbrž na úspornosti centrální exekutivy. Čím úspornější centrální exekutiva je, tím více se do naší pracovní paměti vejde.
 
===Epizodický buffer===
 
Epizodický buffer, třetí otrocký systém, navrhl Baddeley v roce 2000. Je tedy ještě mnohem méně důkladně prozkoumán, než jiné součásti modelu, a většina knih ho zatím nezmiňuje. Úkolem bufferu je spojovat různé typy informací (slovní, vizuální i prostorové) v plynulé představy seřazeny podle času.
 
== Související články ==
* [[Paměť]]
* [[Henry Molaison]]
 
[[Kategorie:Paměť (psychologie)]]
[[Kategorie:Psychické procesy]]
[[Kategorie:Psychologie]]
130

editací