Okolnosti vylučující protiprávnost: Porovnání verzí